Harriet om Hermine

fritz3 hermine kellerI sina djurskulpturer jobbar Hermine Keller med uttryck och karaktärer. Innan hon modellerar upp sina skulpturer har hon studerat och tecknat dem under lång tid och i olika faser för att fånga var och ens särdrag. Hon utgår alltid från de djur hon har omkring sig och lever med i sin vardag. Hon fångar dem med en direkthet. Dess vaksamma blick, en snabb rörelse eller att stillsamt betraktande. En ögonblicksbild av djuret i sin vardag och i sin naturliga miljö.

Hermine Keller har en lång och gedigen utbildning bakom sig med både fem år på Konstfacks målerilinje och sedan fem år på Konstakademins skulpturlinje.

Harriet Deger