En démystifikation av en svensk amazon

Hilma af Klint. Som konstnär intresserar mig särskilt hennes bildkomposition som är skickligt genomförd, en väl gestaltad balans.

Här kommer en spontan, lyrisk reaktion på vad ni har skrivit på som jag anser att inte har behandlat och som går vid sidan av det som är viktigt i Hilma af Klints verk.

Jag har varit fascinerad av hennes verk, sedan jag upptäckte dem när jag flyttade till JÄRNA. Jag upplever varje gång något nytt i innehåll och djupet i hennes verk och koncept.

Hon är onekligen en pionjär i abstrakt måleri men dessutom en sann konstnär där helheten av intryck och kunskap samverkar i tid och rum, utanför det trendiga etablissemanget med äkthet och mod, styrka och övertygelse.

Men jag vill också démystifiera hennes arbeten och bortförklara de gömda eller osannolika suspekta aspekter och spekulationer som inte alla förstår och som kanske hon har inte förstått själv då starkt driven av sin intuition, men som för mig verkar självklar och konkret och helt förklarlig och tyder på hög intelligens och empati.

I Hilma af Klint verk finns olika lager av medvetande och intuition, kunskap och experiment, provokation och gömda budskap.

En beräknad värld. Det skulle behövas en manual för att läsa hennes verk i sin helhet.

Tiden

Inom konsten har tiden ingen betydelse, historia och framtiden överlappas och förväxlas i syfte att ge en sann bild av uppfattning om vår omgivning, vår civilisation, våra värderingar och visioner.

En framtidstro.

Dåtid, nutid eller framtid bidrar till utvecklingen och påverkar den samtidigt.

Viktigt för en konstnär att känna till konstens historia för att bygga på den, forma den och tolka den, översätta den till om med bryta eller byta den till dagens språk och förståelse. Förnyelse i ständigt språng att ifrågasätta etablissemang och givna regler och bryta regelbundna mönster för att skapa nytt, förädla eller förvandla. Förstöra eller återbygga, en kreativ process som stimulerar till samtal och diskussioner, till smak och tyckes, en förtydligande av vad vi känner och tycker .

Oavsett den tiden som det tar att utföra verket eller när den upptäckts. Varför inte tänka ett verk som kommer att ta flera hundra år att genomföra, är det tänkbart? Jag jobbar på det.

Till exempel ett konstverk som blir färdig om 300 år. Ett livsverk eller fler-generationersverk.

Balans

Det är att överväga en balansgång mellan känsla och kunskap som bär hennes och den sanna konstnärens budskap och som formar harmoni.

Rum / rymd: kosmos, introversion, inre och yttre, periferin och centrum. Förhållande till jaget till omgivningen.

Komposition: strukturera kaos, mandala, ornamentik eller fraktal m.m

Komplementaritet: baserade på 3 st primära färger

Magenta, Cyan och Gul

Man och kvinna och framtiden.

Genus perspektiv i af Klint är inte relevant, man pratar i hennes verk om mänskligheten, en universell föreställning.

Kontraster: Mörk/ljus, dag/natt, ockult/paradis, svart/vitt, man/kvinna, djur/människan, stabil/rörelse, oändlig/begränsad, religiös/naturligt, text/bild, våldsam/kärleksfull, social/introvert, natur/kultur m.m

Intuition /kunskap:

Intuition är baserad på erfarenhet och kunskap för att hur man kan veta vad ska verket ta vägen, det finns alltid en källa till framsteg. Där krävs mera forskning och undersökning i form av …

Stabil/labil: kinetiska, optiska fenomen, stilla/rörliga bilder och rörelser

Spirituell: Démystifiera det andliga och kalla det för spirituella.

Religiös/andlig/filosofisk/politisk

Isoterism – andlig eller rent av filosofi eller psykologi men inte religiös eller multireligiös.

Perspektiv/plan geometri

Konsten utanför gränserna, utanför det förståeliga, utanför det etablerat ordningen. En kreativ process.

Läran /kännedom: Lära sig att förstå och samla kunskaper och förmedla det.

Naturlig/onaturlig: Natur/kultur

Naturvetenskap – naturlagar – biomimistry – Darwin virvel.- Kultiverad.

Symbolism: En symbolik värld som förmedlar filosofin av antroposofin.

Bildfilosofi:

Liksom en opera i bildform, genom en komplex arrangemang men alla dessa ovannämnda ingredienser.

En korsbefruktning bortom tid och rum, en attraktionskraft utan förklaring baserade på upplevelse och intuition.

En personlig iakttagelse, det egna övertygelse, den äkta tro. Konstens tro.

Det är inte för att man inte förstår en företeelse som den då blir mystisk. I sådant fall allt är mystisk som har inga förklaringar. Att koncentrera sig eller fokusera är inte mystik, man abstrahera så lång till det väsentliga, till punkt till essensen.

Om abstraktionens uppkomst

En abstrakt fundamentalist är hon.

Jag ser att abstrakt hade redan uppfunnits eller funnits i egyptiska hieroglyfer eller arkitekturen, i arabisk mönster eller i geometrin från grekerna. Leonardo proportionslära eller jugendstil organiska formgivning, eller senare tid i Bauhaus, abstrakt geometri, abstrakt expressionism, eller som mina lärare genom materia och minimalist abstrakt.

Vassily Kandinsky, Kasimir Malevitch, Piet Mondrian men var tog Sonia Delaunay väggen? En samtid konstnär med af Klint som inte har diskuterats trots uppenbara lika sinnliga likheter.

Hilma af Klint liksom en kvinnlig krigare från Amazonas har som vapen sina penslar. Hon har kämpat för ett universellt ändamål utan motstrider men för sökande av balans och harmoni.

Irréalism

Det är det som jag kallar Irréalism att vandra i en annan verklighet där konkret och drömmar korsas och krossar varandra, och förvandlas från en destruktiv handling till kreativa energier.

Att analysera och förstår verkligheten, det reella för att lättare förstår de irreella världar vi lever i som är och bör vara en likvärdig del av våra existenser. En virtuell verklighet som idag har vi bättre förståelse för och behovs undersöka mer särskild med konstens för att experimentera eller som verktyg. Ett skissblock där idéer och kopplingar iscensättes, experimenteras och reagerar. Då blir intuition en vetenskap med förgreningar av psykologi, ide historia, metafysik, hjärnforskning, beteendevetenskap, m.m

En kaos i ordning, en naturlig empirisk mönster av positiva och negativa energier som växer i tidens spiral. Min teoretisk utgångspunkt hämtar jag ifrån IBS teoremet (Iriartes Bicentriska Spiral) teori, tillämpning och metodik om kvalitativa och empiriska undersökningar, tillämpningar på estetiks grund.

Frédéric Iriarte, Konstnär, formgivare