Naturskildrare

Tranor

Tranor

Greger Johansson, Motala f.ödd 1942  naturskildrare,Tekniker: Akvareller, oljemålningar, litografier.

Jag började i unga år att teckna eller rita, som vi sade på den tiden och fick rådet av min teckningslärare i Linköping att jag borde bli konstnär. Idrottsintresset tog dock överhanden och det blev under tonåren utövning av fotboll, ishockey och en del friidrott.

Jag gick 4-årig målareutbildning inom hantverksmåleriet och fick därigenom stor vana vid olika färgbrytningar, oljor och pigment m.m. Detta hade jag nytta av när jag senare började ägna mig åt konstmåleriet. Jag hade då egen målerifirma och kunde varva målandet på fritiden med mitt vanliga målande och tapetserande. Jag skickade in bilder till olika salonger och kom 1974 med på utställningen Ung Östgötakonst.

Jag målade mest miljöer med människor på den tiden även om naturen alltmer förekom på målningar och teckningar. Marcus Larsson och senare Carl Fredrik Hill inspirerade bland många andra. Hills franska måleri fick mig att uppsöka landskapet kring Tåkern som är öppet och ljust med Omberg som en dramatisk kuliss i väster. Efter flera år där ute bland vassarna blev det dags för    min första separatutställning om Tåkern, på förslag av Curt Sjödell som hade galleri i Linköping. Året var 1976. Utställningen fick mycket god kritik och det mesta såldes. Anbud om nya utställningar dök upp och en stor efterfrågan på Tåkernmotiv uppstod.

En del fåglar och däggdjur började ingå i motivkretsen och efter ytterligare en framgång när allt såldes, beslöt jag mig för att satsa helt på att utveckla mitt naturmåleri som skildrare av det vilda i vår natur. Våren 1977 gick jag ut i den förmodade friheten som konstnär på heltid. Inspirerad av bl.a. Gunnar Brusewitz började jag även att skriva om mina naturupplevelser. Jag var i stort sett alltid ute och studerade naturen och dess innevånare i olika miljöer. På så vis kom jag att medverka i dagspressen med illustrerade naturartiklar. Det blev åtskilliga år i Motala Tidning, vilket också resulterade i min första bok Naturanteckningar i ord och bild som kom 1985.

På 1990-talet blev jag engagerad av Länstidningen Östergötland som naturkåsör, en verksamhet som engagerar mig fortfarande.

I mitten av 90-talet blev jag också invald i föreningen Naturmålare i Norden. Föreningen bytte senare namn till Nordic Wildlife Art och jag blev vald till föreningens sekreterare 1999. Jag innehar fortfarande den posten och har med åren blivit en rutinerad sammanhållande länk i föreningen som har 35 nordiska medlemmar, varav huvudparten dock är svenskar.

Även inom föreningen Nordic Wildlife Art beslutade vi så småningom att göre en naturbok med titeln Nordic Wildlife Art Med naturen som förlaga. Kollegan Bo Lundwall och jag höll i arbetet i ett långdraget projekt som blev färdigt år 2007.

År 2009 kom min senaste bok Årstider på Englunds förlag. Boken byggde på anteckningar och bilder från en lång tidsperiod.

Att måla på heltid under 35 år har naturligtvis inneburit en mängd separatutställningar och många samlingsutställningar. Verksamheten pågår fortfarande i stort sett dagligen. Före jul 2013 avlutade jag min senaste separatutställning på Dubergska Gården i min hemstad Motala och i mars 2014 väntar utställning med Nordic Wildlife Art på Galleri Svanen vid sångsvanarnas sjö Tysslingen. Senare i maj är det Norra Vätterns Konstrunda, så det är bara att måla vidare, uppslagen finns hela tiden.

Sångsvanar

Sångsvanar

 

Motala i januari 2014

Greger Johansson