Att få skapa och arbeta med konst ser jag som ett privilegium, en möjlighet!.

Att se tillbaka, på hur skapandet varit en drivkraft från barndom och hela vägen genom arbetslivet och att nu ha obegränsad tid till, är ett privilegium! Att skapa hoppas jag kan fortgå livet ut.

 När jag läser om konstnärskollegors resa genom livet, ser jag likheter, från Hermods teckningskurser med Åke Skiöld och intresse av visuella uttryck även för inlärning och för att komma ihåg. Att enbart satsa på skaparådran för ett yrke, var alldeles för osäkert. Däremot i mitt lärarjobb har skapandet och den kreativa delen varit en självklarhet. Att arbeta med konst och skapande föder idéer i andra professioner, har jag märkt.

Jag vill att det i min konst, ska synas att skaparprocessen varit lustfylld! En tanke som följt med mig under resor med besök på museer och gallerier, är min drivkraft för att skapa konst. Konst som jag då inte stött på någon annanstans.

 Jag arbetar enligt konceptet, mixedmedia, där jag kombinerar olika material under processens gång. Till grund för mina skulpturer ligger ofta järnplåtar eller plywoodskivor, på vilka jag sedan formar abstrakta verk av järnband med inslag av kopparbelagd svetstråd. Svart sand använder jag för skuggor i verken. Den är tre gånger så tung som vanlig sand och det går inte åt speciellt mycket, en glasburk med sand räcker länge.

Jag har som de flesta andra konstnärer ”gått igenom” de olika teknikerna och provat föreställande konst, men tycker det jag gör nu är mer spännande.

Däremot tycker jag att det är ett lärande i att ha gått olika kurser i de olika uttryckssätten. Det är en grund för att sedan ha en frihet i det som upplevs spännande och att få experimentera.

Att från ett intet, få en idé som sen blir till val av material och tekniska lösningar bli ett konstverk är en stor tillfredsställelse, ett privilegium.

 Konst är för mig även kommunikation med betraktaren, det finns en ömsesidighet där som jag tycker om.  Det blir intressanta tankar och man kommer in på spörsmål som får ett djupare perspektiv och innehåll. Jag kan då se mina verk i en annan belysning som blir nya idéer.

 Ytterligare bilder och tankar som jag har finns på svenskakonstnarer.se, konstkvarteret.se och talkonst.se, som är möjliga att ta del av om intresse finns.
Margareta Sunnemar 18 april 2021
Bildtext: utställning, mars 2021, galleri Ekdahl, KarlstadIMG_4985