REBELLER & MADEMOISELLER. TOLL, KLEEN, RUDBECK Norrköpings Konstmuseum 23 oktober 2021 – 24 april 2022.

Tyra Kleen i ateljén i Rom år 1904. Okänd fotograf

Tyra Kleen i ateljén i Rom år 1904. Okänd fotograf

Norrköpings Konstmuseum fortsätter att demokratiåret 2021 uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras villkor. På Kulturnatten i september öppnade Anna Sjödahl – all denna jävla lycka och nu välkomnas publiken att möta konstnärerna Emma Toll (1847–1917), Tyra Kleen (1874–1951) och Märta Rudbeck (1882–1933) i utställningen Rebeller & Mademoiseller. Toll, Kleen, Rudbeck.

– Norrköpings Konstmuseum har under flera år arbetat för att lyfta fram kvinnliga konstnärskap som av olika anledningar hamnat i skymundan. Det är därför glädjande att vi i samarbete med de konstvetenskapliga institutionerna vid Uppsala Universitet och Åbo Akademi nu kan lägga ytterligare en pusselbit till konsthistorien, säger museichef Helena Persson.

Tiden runt sekelskiftet 1900 är en omvälvande period. Emma Toll, Tyra Kleen och Märta Rudbeck får alla erfara hur de ges tillträde till det offentliga rummet och samtalet, samtidigt som de hålls tillbaka av patriarkala strukturer i samhället. Alla tre offrar mycket för att bli professionella konstnärer och behålla sin frihet; ingen av dem gifter sig eller får barn. De uppnår också sina mål genom att de ställer ut regelbundet, får sälja sina verk och recenseras i dagspressen.

De tillhör med andra ord de pionjärer bland svenska kvinnliga konstnärer som banade väg för efterkommande generationer. Emma Toll ingick 1864 i den första ordinarie klassen för kvinnor vid Konstakademien i Stockholm. Tyra Kleen levde ett kosmopolitiskt liv och reste bland annat till Indien, Indonesien, Västindien och Nordafrika. Märta Rudbeck kammade hem prestigeuppdrag som porträtt- och blomstermålare.

– Min förhoppning är att utställningen kan bidra till att lyfta fram det viktiga arbete kvinnor runt sekelskiftet 1900 utförde till förmån för jämställdheten, demokratin och professionaliseringen av konstnärsyrket, säger utställningsintendent Helena Scragg.

Emma Toll, Tyra Kleen och Märta Rudbeck engagerade sig alla tre i jämställdhetsfrågan och kvinnliga konstnärers arbetsvillkor. År 1910 grundas Föreningen Svenska Konstnärinnor för att förbättra utställningsmöjligheterna för kvinnliga konstnärer. Tyra Kleen sitter i styrelsen och både Emma Toll och Märta Rudbeck väljs in i föreningen samma år. Föreningens utställningar bidrar till att successivt förändra synen på kvinnliga konstnärer, men också förskjuta gränsen för vilka roller kvinnor kunde inneha i samhället. De var både rebeller och mademoiseller.

Utställningen bygger på konstvetenskapliga studier utförda av Matilda Eliasson och Anna-Lena Jönsson vid Konstvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och Karin Ström Lehander vid Åbo Akademi. Utställningen är producerad av Norrköpings Konstmuseum och visas nästa sommar på Bror Hjorths Hus i Uppsala.

Axel Eriksson