Erik Kinell fyller 100 år

SvKs äldste medlem Erik Kinell, fyller 100 år, vi sänder hjärtliga gratulationer, till Erik.( Erik Kinell är född i Stockholm 15 september1912. .  Avled 9 februari 2013.) tilägg, 2013-9-2.

Konstnären Erik Kinell (f. 1912) fyller hundra år. Erik Kinell har ett långt förflutet inom konsten och han är fortfarande, trots sin höga ålder, konstnärligt verksam. I unga år var han elev till Otte Sköld som hade sin målarskola i Stockholm och under åren 1936-1942 var hans studier förlagda till Kungl. Konsthögskolan. Så småningom flyttade han över till Sergelateljén där professor Olle Hjortzberg var hans lärare i monumentalmåleri. Akke Kumlien var den som undervisade i ämnet teknik och konstnärliga material.

Under 25 år – 1955-1978 – var Erik Kinell verksam som lärare i målning och figurteckning vid Konstfackskolan i Stockholm. Under åren har Erik Kinell även gjort studieresor till olika länder, bland annat Egypten och Portugal. Dessa resor gav en riklig skörd i form av fyllda skissblock och ett stort antal doftande akvarellkonst varav ett urval visas på denna utställning. I en stor oljemålning med motiv från Djurgårdsbrunnskanalen har han förmedlat sina intryck från en tidig morgonpromenad på Djurgården en kall vinterdag då nysnön just fallit över träden och kanalen. Här visas också ett urval arbeten i krita och akvarell vars motiv är närstudier av markens flora i full blomning.

Erik Kinell har deltagit i ett antal utställningar runt om i landet och han har även belönats med stipendier.

Hans Alexander Gerlanius, Chefredaktör