Röhsska museet öppnar upp hela våning två

Inredning till konditori Bräutigam, akvarell av Otto Schulz, Boet, 1917, ur Röhsska museets samling. Foto: Röhsska museet

Inredning till konditori Bräutigam, akvarell av Otto Schulz, Boet, 1917, ur Röhsska museets samling. Foto: Röhsska museet

Under 2022 öppnar Röhsska museet i Göteborg upp hela våning två för publik. Museet påbörjar också arbetet med en ny basutställning för att berätta om museets design- och konsthantverksamlingar.

År 2021 återinvigdes delar av våning två, med basutställningen 1700-talets former och den tillfälliga utställningen Migration – föremålens färdvägar. I februari 2022 får museets besökare åter tillgång till Falk Simons silversamling, nu i en nyrenoverad utställningssal. I samband med detta återöppnas även Barockkammaren. Samtidigt invigs museets nya läsesal. Därmed är hela våning två öppet för besökare.

Falk Simons Silversamling är en unik silversamling i en tidsenligt ljus- och färgsatt miljö. År 1934 överlämnade direktör Falk Simon en silverdonation till Röhsska museet. Samlingen består i dag av ett åttiotal pjäser som tidsmässigt sträcker sig från 1200-talet till en bit in på 1800-talet. Samlingen visar en rad konsthistoriska stilar, som gotik, renässans, rokoko och nyklassicism.

Den nya läsesalen genomförs med stöd av Torsten Söderbergs stiftelse till minne av Torsten och Wanja Söderbergs engagemang i att främja nordisk form genom åren. Här kan besökaren fördjupa sig i svensk och nordisk design i en avslappnad miljö inredd med möbler designade av bland andra Mats Theselius, Front Design och Margrethe Odgaard.

I läsesalen planeras forskarsamtal, boksläpp och mindre displayer, bland annat kopplade till forskning på museets samlingar. Först ut är möbelarkitekten och entreprenören Otto Schultz. Ett urval skisser från museets samling som fil.dr. Christian Björk forskat på kommer att visas i läsesalen. Resterande skisser, cirka 1 600 stycken, tillgängliggörs digitalt den 12 februari på museets databas.

Till hösten visar museet återigen den årliga utställningen Ung Svensk Form – en jurybedömd utmärkelse och vandringsutställning med syfte att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk design. Under året genomförs fyra återkommande profilevent med fokus på museets ämnesområden: design, mode, konsthantverk och arkitektur.

Axel Eriksson