Konst som skapar debatt- SAMTAL 29 APRIL 2014.

SAMTAL 29 APRIL 2014. Var går gränsen för konstens frihet i de offentliga rummen? På vilka sätt kan man hantera motstridiga åsikter och tillåta kritik och diskussion? Vilka hänsyn behöver man ta till en publik som inte bett om att få ta del av ett konstverk? Vilken roll spelar media för hur debatter utvecklas? Hur kan man förstå de sammanhang man befinner sig i och samtidigt försvara konstens integritet?

Tisdag 29 april, kl. 18:00–19:30 Art Lounge Hälsingegatan 45 i Stockholm

Fri Entré

P.S. För den som vill fortsätter vi efter programmet till Grappa Bar och Matsal på S:t Eriksgatan 86 i Stockholm.

Läs mer

Vi bjuder in till en diskussion om konst, i offentliga rum, som skapar debatt och kontrovers. Samtalet kommer att kretsa kring frågor om de bakomliggande orsakerna, vilken frihet konsten kan ha på de gemensamma platserna och hur hård kritik kan vändas till fördjupade samtal.

Medverkande

Jonas Dahlberg, konstnär som står mitt i debatten om Utöya monumentet och konstnären Carolina Falkholt som blivit mest omdebatterad i Sverige på senare tid kommer att medverka. Deltar gör också Lars-Göran Ståhl, politiker i Gävle, med lång erfarenhet av att både värna konstens integritet och visa förståelse för medborgarnas perspektiv.

Medias roll är central i de diskussioner som konst i offentliga rum väcker. Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter är inbjuden att belysa de mekanismer som ligger bakom när konsten blir slagfält för åsikter och känslor – vad skapar en nyhet och hur påverkas beslutsfattare? Inger Höjer Aspemyr, intendent förmedling på Statens konstråd, som stått mitt i många kontroversiella diskussioner deltar också.

Statens konstråd fortsätter att undersöka offentliga rummens möjligheter och i samtalet om konst som skapar debatt är Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd moderator.

Programmets sida.

Axel Eriksson skr-logo_en_sv1