Utställning om Rodin på Nationalmuseum i höst

 

I höst visar Nationalmuseum i samarbete med Musée Rodin och Ateneum i Helsingfors en stor utställning om den franske skulptören Auguste Rodin. Många av Rodin verk har blivit ikoniska och hans Tänkaren är en av de mest kända skulpturerna i världen. Utställningen visar verk av en mytomspunnen konstnär som förändrade skulpturkonsten för alltid.

Auguste Rodin (1840-1917) var en outsider som med sitt djärva uttryck i nyskapande skulpturer kom att förändra skulpturkonsten för alltid.. Många av hans skulpturer har med tiden blivit ikoniska, till exempel Kyssen och Tänkaren som återfinns i otaliga reproduktioner. En sökning på ”The Thinker” ger idag flera miljoner träffar. Men när hans skulpturer visades på utställningar under 1800-talets sista år ansågs de antingen för vågade och realistiska eller för ofärdiga och utan berättande sammanhang. I fokus hos Rodin fanns alltid människokroppen och i en och samma figur kunde han fånga både en realistisk kropp och ett starkt känslouttryck. På så sätt kan han uppfattas som en av de sista klassiska skulptörerna, samtidigt som han var progressiv och nyskapande i och med sitt levande och spontana formspråk. Det som omvärlden uppfattade som ofärdigt kunde för Rodin vara det mest fulländade. ”I varje ting upptäcker konstnären den inre sanning som lyser fram under formen” sa han.

I början av sin karriär hade Rodin svårt att få ett offentligt erkännande. Han försökte bli antagen på den officiella konstskolan École des Beaux-Arts flera gånger utan att lyckas. Istället fick han medvetet och strategiskt bygga upp sitt eget varumärke. Sitt breda genomslag fick han relativt sent, först efter 40 års ålder.

Rodin hade en stor verkstad som hjälpte honom i hans arbete och i att framställa skulpturerna i marmor och brons. Många av medhjälparna blev själva framstående skulptörer. En av de mest kända är Camille Claudel med vilken Rodin också hade en lång och viktig relation. Men även flera skandinaver fanns i Rodins verkstad och ännu fler ville ha hans råd och åsikter om sina egna skulpturer. I utställningen berörs därför särskilt de nordiska relationerna.

I utställningen visas ett 50-tal av Rodins skulpturer i olika versioner och i olika material, bland annat några av hans mest kända verk såsom Kyssen, Tänkaren och Je suis belle. Det beskrivs hur Rodin återanvände och varierade sina motiv i det oändliga, allt i sökandet efter det fulländande uttrycket. Han utvecklade ett formspråk på gränsen till det abstrakta, där kroppen, materialet och den konstnärliga processen får ett värde i sig själv. I Stockholm visas också ett 20-tal verk av nordiska skulptörer som influerades av Rodin, till exempel Carl Milles och Carl Eldh.

Utställningen är ett samarbete med Musée Rodin i Paris och Konstmuseet Ateneum i Helsingfors. Våren 2016 går den vidare och visas på Ateneum. Till utställningen ges en bildrik katalog med en del ny forskning ut på svenska, engelska och finska.

Utställningen Rodin visas i Nationalmuseums tillfälliga lokaler på Konstakademien på Fredsgatan 12 från den 1 oktober till den 10 januari 2016.

Presskontakt
Linda Hinners, intendent, linda.hinners@nationalmuseum.se, 08-5195 4404
Hanna Tottmar, pressansvarig, hanna.tottmar@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Bildtext
Auguste Rodin, Je suis belle (Jag är skön). Foto: Finlands Nationalgalleri/Antti Kuivalainen.

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2018. Verksamheten fortgår genom samarbeten både i Sverige och utomlands och med tillfälliga utställningar på Konstakademien, Fredsgatan 12 och Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, FCB Fältman & Malmén och Grand Hôtel Stockholm. Mer information finns på www.nationalmuseum.se.

Axel Erikson