KONSTHISTORIKERN FELIX HORB

Konsthistorikern Felix Horb (1890–1958) växte upp i Prag och tillhörde avantgardekretsarna kring Franz Kafka. Han studerade konstvetenskap i Wien och var under många år verksam där. År 1939 kom han som flykting till Sverige. I skuggan av de stora världshändelserna och utan fast akademisk förankring studerade han renässansmåleri och debatterade med flera av tidens mest kända konsthistoriker. Han var en centraleuropeisk intellektuell som fann sin egen väg genom svåra prövningar både professionellt och privat.

Felix Horb ingick i en krets framstående konsthistoriker i Wien men tvingades 1938 fly undan den tyska annekteringen och nazismen. I sitt nya hemland Sverige blev Horb så småningom ansvarig för Stockholms universitets konstsamling men han blev aldrig del av det svenska konstvetenskapliga etablissemanget. Hans skrifter liksom brevväxlingen med kollegorna från ungdomen och bland andra Erwin Panofsky visar att han var en teoretiskt medveten och avancerad forskare, vars synpunkter vann respekt hos tidens ledande namn inom konstvetenskapen.

– Felix Horb hade ett ovanligt och spännande förhållningssätt till konstens historia. Efter kriget tog han kontakt både med andra flyktingar runt om i världen och med personer som blev kvar och samarbetade med nazisterna i Wien. När jag hittade pärmarna med hans korrespondens i en gammal träsoffa på en vind förstod jag att det fanns material för en hel biografi, säger författaren Peter Gillgren.

Berättelsen om Felix Horb är en illustration av hur förföljelse, flykt och förlust av ett hemland kan ödelägga en lovande forskarkarriär – men samtidigt också ett porträtt av en person vars vetenskapliga glöd aldrig mattades av.

Peter Gillgren är professor i konstvetenskap på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Han forskar om renässansens och barockens konst samt om konstvetenskaplig teori och ämneshistoria.  Gillgren är preses och ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Peter Gillgren:
Felix Horb. Konsthistoriska prövningar
Kungl. Vitterhetsakademien/Bokförlaget Langenskiöld
Utkom 2022