Ars longa, vita brevis – Konsten är evig, livet är kort.

Konsten är evig, livet är kort. Funktion, trender och estetiska ideal har skiftat så länge människan uttryckt sig genom konst. Man brukar säga att konsten speglar sin tid, vilket säkert är sant på sätt och vis. Men den sanna, äkta konsten, den som utrycker det individualistiska och kompromisslösa skapandet, ligger utanför allt vad trender och tidsanda heter. Den är svår att hitta, de flesta sneglar omedvetet eller medvetet på förebilder. Den kräver absolut trohet mot de egna idealen, en fast övertygelse och tro på sina idéer och visioner. I dagens konstnärliga skapande vill många chockera, provocera, utmana, överträda gränser och skaka om i konstvärlden, något som ibland också väcker frågan vad som egentligen kan räknas som konst. Det är inte alltid lätt att skilja agnarna från vetet. Säkert finns många lycksökare som genom maximal fräckhet försöker skapa sig en plattform i konstlivet. Men ibland uppstår något helt enastående i det tysta.

SONY DSC
Jag anser inte att god konst till varje pris måste vara nydanande och originell. Detta torde vara ett ouppnåeligt ideal. Men den måste vara personlig, den skall uttrycka konstnärens individualitet och själ, vara skapad inifrån en individ olik alla andra.
Min konst vill ge inspiration för människan att uppsöka naturen. Vi borde lämna vår sofistikerade tillvaro oftare, uppsöka naturen och ta oss tid där. Här finns så mycket att se, inte bara träd och stenar. Här finns miljontals konstverk som ofta överträffar vad människan kan åstadkomma i sin ateljé. Men då måste vi stilla oss, upptäcka och betrakta. Vi är ofta blinda inför detaljer i vardagen, vi har så bråttom i våra liv. Vi borde stanna upp oftare och bara ta emot, reflektera, begrunda – och lära.
I naturen finns allt du saknar i din förkonstlade vardag. Allt det vi människor alltför ofta fjärmat oss ifrån sedan länge i våra moderna samhällen. Naturen har en läkande kraft som fördjupar tillvaron och ger oss tillträde till en annan dimension – om vi bara öppnar oss och tar emot. Jag vill i min konst hjälpa dig att se på samma sätt som du kan göra under dina strövtåg i naturen. Stanna upp, zooma in en liten ruta var som helst, på en trädstam, en berghäll, solglitter i en vattenpöl – överallt kan du hitta små konstverk som alla bjuder på oändliga variationer av former och färger.
Vi kallar icke föreställande konst abstrakt, men i vår fantasi kan den bild du betraktar få ett eget liv, du ser en annorlunda verklighet på samma sätt som i naturen. En verklighet som lever sitt eget liv, utan ord och förklaringar, som liksom dina drömmar ger dig upplevelser du inte kan sätta ord på.
Mina målningar görs numera enbart med akrylfärg. De flesta är ganska små eller medelstora, målade på pannå, men ett antal större målningar har jag målat på plåt med en vikt sarg runt om. Tekniken är speciell. Jag vill skapa en tredimensionell känsla i bilden. Detta för att ljuset skapar olika liv i objektet beroende på varifrån det kommer. Målningen måste således ha tjockare färglager på vissa partier, vilket då ger helheten en reliefliknande karaktär. Detta åstadkommer jag vanligtvis genom att ”lyfta” färgen på olika sätt.

SONY DSC

Det är min förhoppning att du som betraktare skall få en givande upplevelse vid mötet av mina målningar.

INGEMAR HÄRDELIN