Magasinett: Marianne Hall

Fotograf:  Lars-Lennart Forsberg  , ur  kortfilmen KYRIE ELEISON.

Att Höra Med Ögonen, av Marianne Hall.

Med vidöppna sinnen möter jag mig själv och världen. Med vidöppna sinnen möter jag min lera. Och jag berättar vad jag hör och ser och upplever. .………………………………………………………………………… Att arbeta med…

Kyrie-Eleison-foto-Lars-Lennart-Forsberg.

Jag vill gå nära verkligheten

anteckningar från min ateljé Jag ser inte. Visst ser jag. Men när jag arbetar med min lera och mina teckningar, då inser jag. Då ser jag tydligare, det inser jag….

Marianne Hall

Min lera är mitt språk

Jag tittar och när jag tittar så ser jag. Jag avbildar inte det jag ser, jag ser när jag arbetar. Mina sinnen skärps och det jag ser framträder i allt…