Jazzkannan, går i år till Cennet Jönsson

Riksförbundet Svensk Jazz pris för nydanande insatser inom svenskt jazzliv, Jazzkannan, går i år till Cennet Jönsson. CenneJonssonUtmärkelsen kommer att delas ut under förbundets årsstämma Jazzriksdagen i Hässleholm den 10 maj.

Orkesterledaren, improvisatören, kompositören, arrangören och pedagogen Cennet Jönsson tilldelas Riksförbundet Svensk Jazz pris, Jazzkannan år 2014.

Cennet Jönssons musicerande är glimrande, med en oemotståndlig lyster i tonen, och fängslande som få. Som lyssnare lockas vi alltid med på nya spännande äventyr, vare sig det är basklarinett, tenor- eller sopransaxofon han trakterar.

Cennet Jönsson har tagit sopransaxofonspelet till en ny nivå, inte bara i svenska öron, utan även internationellt. 

I sin roll som kompositör/arrangör och sammanlänkande brobyggare skapar han nya möten mellan musiker som förenas och skapar nya möjligheter. Hans många verk för olika konstellationer, runt om i världen, andas alla en smak av något nytt, nyfiket och utforskande.

Som pedagog, läromästare och inspirationskälla, för många unga jazzmusiker, har Cennet Jönsson dessutom öppnat många helt nya vägar in i framtiden för musiken.”

Kontakt Svensk Jazz: Ordförande Bengt Säve Söderbergh 
- 0733 44 14 14

bengt.save-soderbergh@comhem.se

Axel Eriksson