Liljeforsmålningar återförenade på Nationalmuseum

 

Genom förvärvet av en målning av Bruno Liljefors kan Nationalmuseum återskapa ett av konstnärens mest ambitiösa verk. Katt på sommaräng komponerades tillsammans med Törnskateungar, som redan tillhör museets samlingar, och nu visas målningarna i en gemensam ram så som konstnären hade tänkt från början. De båda verken går att se i utställningen Highlights tillsammans med fyra andra målningar som ingick i den ursprungliga helheten.

Förra året förvärvade Nationalmuseum målningen Katt på blomsteräng från 1887 av Bruno Liljefors. Förvärvet innebär att ett av Liljefors mest ambitiösa verk nu kan återskapas och upplevas som konstnären hade tänkte sig det. Målningen har återförenats med Törnskateungar som redan finns i museets samling och de har åter monterats i den gemensamma ram som de ursprungligen satt i. Bredvid kattmotivet kommer Törnskateungar fram i ett nytt ljus och det blir tydligt att Liljefors komponerat målningarna tillsammans eftersom de i både form och färg är så vällbalanserande i förhållande till varandra.

Målningarna har dessutom återförenats med Fyra fågelstudier i en ram som också ingick i den ursprungliga helheten. Fågelstudierna förvärvades till museet 1992 tillsammans med Törnskateungar. Märken på baksidan av ramarna visar att de sex målningarna har hängt tillsammans och även hur de har hängt i förhållande till varandra. De starka beskärningarna av bildutsnitten och monteringen med flera målningar i en ram visar tydligt på influenser från japansk konst som var på modet under andra hälften av 1800-talet.

I utställningen visas ytterligare några av de förvärv som har gjorts av museet de senaste åren. Ett av dem är Alexander Roslins porträtt av sig själv och sin hustru Marie Suzanne Giroust från 1767, som förvärvades i slutet av förra året. Ett annat är terrakottaskulpturen Satyr och nymf av Claude Michel, även kallad Clodion, från 1780-talet. Ett av de nyare verken som visas i utställningen är en 3D-printad urna i nylon som är formgiven och producerad av Michael Eden 2011. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och konsthantverk för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Bruno Liljefors målningar går att se tillsammans i Nationalmuseums utställning Highlights som pågår till och med den 31 augusti 2014. 

Ytterligare information för press Mikael Ahlund, utställningskommissarie, mikael.ahlund@nationalmuseum.se, 08-5195 4454 Hanna Tottmar, pressansvarig, hanna.tottmar@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Bildtext Bruno Liljefors, Fyra fågelstudier i en ram, Katt på blomsteräng samt Törnskateungar, 1887. Foto: Sofia Persson/Nationalmuseum.

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2017. Verksamheten fortgår genom samarbeten, turnerande utställningar och i tillfälliga lokaler på Konstakademien på Fredsgatan 12 i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Fältman & Malmén och Grand Hôtel Stockholm. Mer information finns på www.nationalmuseum.se.

Axel Eriksson