SKEPPSHULTCYKELNS 111-ÅRIGA HISTORIA

Albert Samuelsson i Skeppshult började tillverka cyklar 1911. Det året fanns omkring 70 större eller mindre cykeltillverkare i Sverige. I dag, 111 år senare, finns endast en enda tillverkare kvar
i landet som omfattar hela produktionsprocessen från den svetsade ramen till färdig cykel. Det är cykelfabriken i Skeppshult.

Arvet förvaltas i dag av bröderna Jonas och Magnus Andersson, som tagit Skeppshultcykeln in i en ny tid utan att göra avkall på tradition, kvalitet och hantverk.

Teknik- och näringslivshistorikern Anders Houltz har intervjuat och researchat på plats i Skeppshult och i arkiv runt om landet – och fram kom en berättelse som utöver att skildra ett envist företagande lika mycket är en skildring av Sveriges slingrande väg från 1800-talets fattigland till det moderna 2000-talet.

Anders Houltz:
Vägen – berättelsen om Skeppshultcykeln
Förlaget Näringslivshistoria
Utkom 2022