MYSTERIET PETER ADOLF HALL – EN SVENSK MINIATYRMÅLARE I 1700-TALETS PARIS Nationalmuseum 23 mars – 25 juni 2023

Peter Adolf Hall: Henrik IV av Frankrike; okänd kvinna; självporträtt. Foto: Erik Cornelius, Anna Danielsson & Bodil Karlsson.

Peter Adolf Hall: Henrik IV av Frankrike; okänd kvinna; självporträtt. Foto: Erik Cornelius, Anna Danielsson & Bodil Karlsson.

Under senare delen av 1700-talet revolutionerade svensken Peter Adolf Hall porträttminiatyren i Paris och rönte stora framgångar. Men det är fortfarande ett mysterium varifrån Hall fick inspirationen att utveckla den innovativa teknik inom miniatyrmåleriet som gjorde honom berömd och som influerade flera efterföljande konstnärer.

I utställningen Mysteriet Peter Adolf Hall – en svensk miniatyrmålare i 1700-talets Paris  visas ett 70-tal miniatyrer från museets samling av både Peter Adolf Hall själv och porträttminiatyrer utförda av efterföljare till honom som var starkt influerade av hans stil såsom Louis-Lié Périn-Salbreux, Jacques Antoine Marie Lemoine och Augustin Ritt.

Utställningen är den första som visas i Fokusgalleriet, en ny utställningsyta i anslutning till Skattkammaren där fördjupningar i samlingarna presenteras i ett lite mindre format. I samband med utställningen ges även en bok om Peter Adolf Hall ut i serien ”Forskning i fokus”.

Hall föddes i Borås och studerade bland annat för pastellmålaren Gustaf Lundberg i Stockholm. Det senare ger en viktig ledtråd till Halls innovativa teknik inom miniatyrmåleriet. Däremot är det fortfarande ett mysterium vem som slutligen inspirerade honom att revolutionera konstarten.  När han anlände till Paris 1766 var han nämligen redan en fullfjädrad porträttminiatyrist, inte minst vad gällde att skickligt återge stoffbehandlingen i kläderna. Detta skulle bli något av Halls signum. Han arbetade med relativt tjocka skikt av akvarell i relief, så kallade impasto, för att ge illusion av reflexer i olika material, inte minst textila. Veckbildningar markerades genom breda penseldrag och streck. Ett annat revolutionerande inslag i denna fria stil var skildringen av en skimrande hud, där han utnyttjade möjligheterna i elfenbenet som var underlaget, och lät det lysa genom ett tunt, transparent skikt av akvarellfärg.

Redan 1767, året efter sin ankomst till Paris, fick Hall en kunglig beställning och två år senare blev han associerad till franska konstakademin, men han sökte aldrig bli ledamot, något som förväntades av honom. Konstnärens framgång var så grundmurad att han uppenbarligen inte kände att han behövde ägna tid åt ett receptionsstycke för att bli fullvärdig ledamot. Förutom en konstnärlig begåvning och skicklighet var hans sociala kompetens en annan förklaring till de snabba framgångarna i Paris.

Under åren förändrades Halls måleri vilket vi får följa i utställningen. Färgskalan blev varmare och modellerna framställda på ett ledigare vis. Under 1780-talet hade konstnären stora framgångar, var oerhört produktiv och tjänade stora pengar. Kanske bidrog detta till Halls vilja att vara modellerna till lags att konstnären till slut utvecklade ett manér, som gjorde att alla kvinnor på hans porträtt såg likadana ut. Allt fick ett abrupt slut i och med franska revolutionen. Beställarna lämnade landet och Hall med dem. Han reste till Bryssel i maj 1791 och dog två år senare i Liège.  Även om Halls porträttstil inte överlevde den franska revolutionen kom hans innovativa miniatyrmåleri att påverka flera yngre samtida franska konstnärer.

Nationalmuseum har världens största samling av miniatyrmåleri. Den består av 5 700 miniatyrer, huvudsakligen porträtt, vilka är utförda av svenska och europeiska konstnärer från 1500-talet fram till mitten av 1900-talet.

Axel Eriksson