SVERIGE & NATO

År 1949 beslutade Sverige att stå utanför Nato och efterhand blev alliansfriheten alltmer dogm och myt. ”När Sverige (och Finland) den 18 maj 2022 sökte inträde i Nato hade Socialdemokraterna bakom sig 73 år av högljutt nej till Nato och tre dagar av ja”, skriver Hans Lindblad i boken Sverige & Nato.

”I och med medlemskapet i Nato kommer försvaret av svenskt område inte längre vara nationellt utan ledas av olika integrerade Natokommandon. Det säkerhetspolitiskt starkt splittrade Norden enas äntligen genom Nato. Något liknande har vi inte sett sedan Kalmarunionen, bortsett från ett kort samarbete under 1920- och 1930-talen. Efter Sveriges massiva nedrustning från 1990-talet och framåt fanns det inga möjligheter att återgå till en nationell säkerhetslösning”, skriver Hans Lindblad:

”Tage Erlander ansåg att alliansfriheten var otillräcklig. Han ledde två projekt för att stärka den. Dels genom utvecklingen av svenska kärnvapen, dels genom ett samarbete med Nato, bakom ryggen på riksdagen och allmänheten.”

Sverige & Nato behandlar den svenska försvarsdebatten och växlingar mellan krig, motsättningar och fred i Norden under de senaste två seklen.

Hans Lindblad var riksdagsledamot för Folkpartiet under 16 år och under årtionden profilerad försvarsdebattör med kravet på ”ett mindre men modernare försvar och anhängare av en svensk anslutning till Nato”. Han var ledamot av försvarsutskottet och ett tiotal statliga utredningar.

Hans Lindblad:
Sverige & Nato
Ekerlids Förlag
Utkom 2023