Magasinett: Kerstin Björk Nilsson

Kerstin Björk Nilsson

Ett kort sammandrag av mitt liv som konstnär!

Jag är född i Lund och bor i Rydebäck sedan 2002. Redan som barn hade jag stort intresse för att teckna och måla och då lades grunderna till min konstutveckling…