Nationalmuseum förvärvar Elsa Beskow-illustrationer och räddar barnkulturarv

 

Nationalmuseum har förvärvat två originalillustrationer till sångboken Mors lilla Olle och andra visor av Alice Tegnér utförda av Elsa Beskow 1903. Sedan tidigare finns fyra illustrationer från samma bok i museets samlingar. Till dessa läggs nu Ekorrn satt i granen och Småjäntorna stå i dörren.  

Nationalmuseum har på Bukowskis kvalitetsauktion förvärvat två originalillustrationer av Elsa Beskow från sångboken Mors lilla Olle och andra visor av Alice Tegnér från 1903. Det är Ekorrn satt i granen och Småjäntorna stå i dörren, båda utförda i akvarell och tusch. Elsa Beskows illustrationer hör utan tvekan till de mest välkända och älskade inom svensk barnkultur, och genom förvärvet säkerställs att de kommer att finnas tillgängliga i framtiden. 1995 gav kompositören Benny Andersson ytterst frikostigt och generöst fyra originalbilder till samma sångbok i gåva till Nationalmuseum Mors lilla Olle, Blåsippan ute i backarna står, Bä, bä vita lamm och Sov du lilla vide ung. Museet har genom åren uppmärksammat Elsa Beskows konstnärskap vid flera tillfällen, senast 2002 med utställningen Elsa Beskow – vår barndoms bildskatt och 1995 med Elsa Beskow.
Elsa Beskow (1874-1953) hör till svensk barnboks tongivande pionjärer. Under mer än ett halvt sekel vävde hon i ord och bild samman klassiska berättelser för generationer svenska barn. Med sin pensel och penna har hon förmedlat dofter och stämningar som via barnkammaren trängt djupt in i den svenska folksjälen. Genom att uppleva världen med barnets ögon förmår hon även skänka ett magiskt perspektiv åt det nära och ofta förbisedda i tillvaron. I hennes värld förvandlas naturens och livets hårda villkor till en förtrollad saga som sträcker sig årstiderna igenom.
Mors lilla Olle och andra visor av Alice Tegnér tillhör de mest älskade visböckerna genom tiderna. På sin födelsedag 1903 får Alice Tegnér en portfölj med illustrationer som Elsa Beskow gjort till hennes visor. Som modeller har Elsa bland annat använt sina egna barn. Samma år ges illustrationerna ut tillsammans med sångerna i en första upplaga av visboken. Efter Alice Tegnérs död ingick illustrationerna i Torsten Tegnérs samling och de flesta verken har sedan dess gått i arv inom familjen.
Nationalmuseum har det statliga uppdraget att samla på barnboksillustrationer och samlingen omfattar viktiga verk från äldre tid ändra fram till idag. Redan 1974 kunde museet förvärva samtliga originalillustrationer till Tomtebobarnen, första gången utgiven i tryck år 1910, från Elsa Beskows ättlingar. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och konsthantverk för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärvet av Ekorrn satt i granen och Småjäntorna stå i dörren har möjliggjorts genom medel från Hedda & N.D. Qvists minnesfond.

Ytterligare information för press Ulf Cederlöf, intendent samlingarna, ulf.cederlof@nationalmuseum.se, 08-5195 4402 Hanna Tottmar, pressansvarig, hanna.tottmar@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Bildtext Elsa Beskow, Ekorrn satt i granen och Småjäntorna stå i dörren, 1903. Foto: Bukowskis

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2017. Verksamheten fortgår genom samarbeten, turnerande utställningar och i tillfälliga lokaler på Konstakademien på Fredsgatan 12 i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Fältman & Malmén och Grand Hôtel Stockholm. Mer information finns på www.nationalmuseum.se.

bwvjxgpxnclezxaaodlw