Nationalmuseum lanserar digital publikation

 

Nu ger Nationalmuseum ut sin första digitala publikation som är både fri att läsa och ladda ner från nätet. Det handlar om Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm som innehåller konstvetenskapliga artiklar med koppling till Nationalmuseums samlingar. Publikationen övergår till att enbart publiceras digitalt och förmedlas via DiVA och museets egen webbplats.

Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm ges ut årligen av Nationalmuseum och innehåller konstvetenskapliga artiklar med koppling till museets samlingar. Den har funnits i tryckt form sedan 1996 men går från och med nummer 20 över till att enbart publiceras digitalt. Den etablerade grafiska formen för publikationen förstärks med det digitala mediets fördelar såsom metadata, länkad kapitel- och sidhänvisningsstruktur samt högupplösta bilder. Art Bulletin publiceras i fulltext i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, ett publiceringsverktyg för forskningspublikationer och studentuppsatser. Den finns också tillgänglig på Nationalmuseums webbplats.

– För en konstinstitution som Nationalmuseum är det viktigt att kunna erbjuda läsaren bilder av hög kvalitet så att verken kommer till sin fulla rätt. Därför kan läsaren välja att ladda ner Art Bulletin i sin helhet i lågupplöst format eller separata artiklar i högupplöst format, säger Janna Herder, redaktör för Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm.

Nationalmuseum räknar med att nå ut till fler läsare och en bredare läsekrets när publikationen och dess artiklar nu är fritt tillgängliga och sökbara bland annat via Google. Museets medlemskap i DiVA ökar också möjligheterna för en effektivare spridning av publikationen inom forskarsamhället.

– Det här är ett led i den digitala utveckling som Nationalmuseum genomgår och en central insats för att uppfylla vårt uppdrag att tillgängliggöra museets samlingar och öka kunskapen om dem. Nationalmuseum har också i uppdrag att samverka med andra, bland annat universitet och högskolor. Att en sådan etablerad publikation som Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm nu är digital och förmedlas via DiVA är ett genombrott för museets möjlighet att bidra till fri tillgång till vetenskaplig information, säger Magdalena Gram, chef för Nationalmuseums avdelning för forskning, bibliotek och arkiv och ansvarig utgivare för Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm.

Länk till Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm Volume 20: http://www.nationalmuseum.se/artbulletinvolume20eng

Ytterligare information för press Magdalena Gram, avdelningschef forskning, bibliotek och arkiv, magdalena.gram@nationalmuseum.se, 08-5195 4301 Hanna Tottmar, pressansvarig, hanna.tottmar@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Bildtext Alexander Roslin, Självporträtt med hustrun Marie Suzanne Giroust målande Henrik Wilhelm Peills porträtt,1767.

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2017. Verksamheten fortgår genom samarbeten, turnerande utställningar och i tillfälliga lokaler på Konstakademien på Fredsgatan 12 i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Fältman & Malmén och Grand Hôtel Stockholm. Mer information finns på www.nationalmuseum.se.

. Axel Eriksson