Kadmium nog att förstöra hela Hjälmaren

2,5 miljarder människor saknar fortfarande tillgång till toalett – i Sverige har vi både toaletter och rent vatten men vi tar inte hand om vårt avloppssystem. Varje år hamnar 7 000 ton skräp* och omfattande mängder kemikalier i vårt avlopp, bland annat 220 kg kadmium – vilket skulle vara tillräckligt mycket för att förstöra hela Hjälmaren

Ingen målarfärg i avloppet! Målarfärg är en besvärlig källa till de kemikalier som spolas ner i våra toaletter och avlopp. All färg, även miljömärkt och vattenbaserad färg, skall lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen. Det gäller även tomma burkar med intorkad färg likväl som trasor, penslar och rollers med rester av färg samt det lösningsmedel som du har tvättat dina penslar med. En riktig bov bland färgerna är hobby- och konstnärsfärger i gula och röda nyanser, som fortfarande idag kan innehålla mycket höga halter kadmium. Tungmetallen är skadlig för miljön och redan vid låga doser utgör kadmium en hälsorisk***. En smal produktgrupp som inte kan göra någon skada kanske du tänker? Inte alls, säger vi. Reningsverken får årligen in 220 kg kadmium, där denna färg står för 10 % och är en av de enskilt största källorna som vi kan påverka. 220 kg kadmium i naturen skulle exempelvis kunna förstöra hela Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö – som innehåller 3 000 000 000 (3 miljarder) kubikmeter vatten. – Att spola ner färg är lika dåligt för miljön som att slänga batterier i sitt matavfall. Men det är lätt att göra rätt – spola aldrig ned färgrester och köp aldrig hobby- och konstnärsfärger med kadmium. Det finns alternativ. Välj därför hobby- konstnärsfärg Konst-1124_faqsom är märkta med ”hue”, ”sub” eller ”imit”, de är garanterat kadmiumfria, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten. Vill du veta mer om nedspolade kemikalier och okända miljöbovar? Kontakta Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten, tel: 070-240 88 47, e-post: kristina.melander@svensktvatten.se. På www.mittvatten.se kan du lära dig mer om hur vi tar hand om vårt vatten och kolla in Skitgalleriet – en konstserie skapad inför Världstoalettdagen * Insamlingsstatisk för Stockholms Kommun har använts som underlag. Befolkningsstatistik Q2 2013 SCB ** Källa: Svenskt Vatten *** http://konsument.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/kemiska-amnen/kadmium Foto: Konstnärsfärger, fotograf: Kari Kohvakka Foto: Fisk med gasmask, fotograf: Angelica Barat Valdes

Vill du veta mer om nedspolade kemikalier och okända miljöbovar?

Kontakta Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten, tel: 070-240 88 47, e-post: kristina.melander@svensktvatten.se.

För praktiska frågor, bilder kontakta:

Jonathan Webb, projektledare Onemotion, tel: 072-311 55 29, e-post: jonathan.webb@onemotion.se.

Mitt Vatten är en gemensam satsning av alla landets 290 vattentjänstverksamheter i Sverige. Syftet är att informera och uppmärksamma allmänheten om vikten av att ta hand om vårt vatten.

Axel Eriksson