Human relations in a digital world

Sociala nätverk skapar kontakter mellan människor och mellan olika kulturer. Men kroppsspråket saknas och en stor del av viktig mänsklig kommunikation. Genom att observera kroppsspråket i Annette Johnnerfelts skulpturer skapar betraktaren rollen av mänsklig kommunikation och mänskliga relationer i sitt eget liv. 

Annettes skulpturer fångar ett ögonblick i två personers liv. Två personer fysisk närvarande och som har en relation baserad på personliga egenskaper. Vad som hänt innan och vad som kommer att hända efteråt är upp till betraktaren. (Skulpturen på bildenPersuade).Wisley2015

Kroppsspråket är mer än ord i mänsklig kommunikation, det är ögonkontakt, tonfall, snabba eller långsamma rörelser, uttryck, mjuk eller hård beröring. Det handlar även om att undvika eller engagera sig, vara berörd eller oberörd, delta eller dra sig ur, en oändlig massa situationer i vardagen för alla människor.

Idag  använder många inte ens ord för att uttrycka sina känslor. Utan använder teknologi och förprogrammerade symboler i mobiltelefonen. En hel värld uttrycker sina känslor genom samma symboler. Men sändarens avsikter och mottagarens tolkning kan vara två helt olika saker. Alla behöver bli mer medvetna om kroppsspråkets betydelse i dagens digitala samhälle.

Annette är en svensk konstnär som får inspiration genom att leva i ett mångkulturellt samhälle. I det Engelska välfärdssamhället finns starka sammanhållande värderingar men var och en har sin egen identitet. Där möts människor från alla delar av världen och samexisterar i vardagen. Under förra året var Annette en av 60 utvalda skulptörer i en Open-Air utställning utanför London med många besökare.

Under Annettes år i Japan lärde hon sig den japanska känslan för materialets inneboende naturliga uttryck genom sin japanska mentor. I Japan har keramik en särställning. Bakom tekniker och glasyrer finns många hundra år gamla traditioner. Hon pratade mycket lite japanska och hennes mentor Hideaki-san mycket lite engelska men det behövs inte alltid ord. När hon inte förstod visade han med sina händer, uttryck eller tecknade. För Annette var åren i Japan i en sådan helt annorlunda kultur helt fantastiska. Idag möts västerländska och asiatiska traditioner i hennes skulpturer.

Materialet i skulpturerna är naturligt och rustikt. Varje objekt har en alldeles egen charm. Inget är förutsägbart utan genom hög och lång värmebehandlingen av materialet formas unika skiftningar och rörelser. Annettes skulpturer är en tolkning av samtiden i ett material där konstnärens hand och materialets inneboende naturliga oförutsägbarhet möts.

Länk> Annette Johnnerfelt         svenskakonstnarer_3515_20140227125144_134