NATUREN OCH MÄNNISKAN.

Sedan vårt släktes uppkomst har vi levt i, genom, parallellt med, på bekostnad av och i konkurrens med naturen – men på ständigt nya sätt. Det är en berättelse som kunde fylla otaliga tjocka böcker, men här har den komprimerats till dess allra mest väsentliga hållpunkter – från den fjärran tid då vi lärde oss att bemästra elden till vår senkomna insikt om att planetens tillgångar kan vara på upphällningen.

Men boken Naturen och människan är inte en ren historisk genomgång – här serveras också mängder av frågor, perspektiv och tolkningar, för varje läsare att fundera vidare på. När började antropocen egentligen? Lever vi fortfarande i järnåldern? Hur övergår en växtart eller naturkraft från att vara fiende till att bli vän, eller tvärtom? Fanns jordbruk i det förkoloniala Australien? Uppstod lilla istiden för att erövrare inte tog hand om naturen i de nya besittningarna? Kan vi tala om helt orörd natur?

Henrik Ohlsson är lektor vid institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola. Naturen och människan är hans debutbok.

Henrik Ohlsson:
Naturen och människan. Från lägerelden till fossilsamhället 
Natur & Kultur
Utkom 2024