Magasinett: Henrik Ohlsson

iii

NATUREN OCH MÄNNISKAN.

Sedan vårt släktes uppkomst har vi levt i, genom, parallellt med, på bekostnad av och i konkurrens med naturen – men på ständigt nya sätt. Det är en berättelse som…