NYTT STANDARDVERK OM DEN SVENSKA LITTERATURHISTORIEN.

Carin Franzén och Håkan Möller. Foto: Sara Mac Key

Carin Franzén och Håkan Möller. Foto: Sara Mac Key

Det har gått över trettio år sedan ett övergripande vetenskapligt verk om Sveriges litteraturhistoria senast gavs ut. Sedan dess har mycket hänt inom litteraturen och forskningen, för att inte tala om den debatt som pågår om svensk litteraturkanon.

Nu har Natur & Kultur tillsammans med professorerna Carin Franzén och Håkan Möller tagit initiativ till ett nytt standardverk, som ska skrivas av landets experter och kommer att skildra litteraturens utveckling, miljöer och betydelse, från Rökstenen till vår samtid.

– Vi vill att dagens diskussion om den nationella litteraturhistorieskrivningens villkor och möjligheter ska finnas självklart närvarande i detta nya standardverk, kommenterar Carin Franzén och Håkan Möller.

Natur & Kulturs svenska litteraturhistoria beräknas utkomma 2028. Den kompletterar den globala Natur & Kulturs litteraturhistoria från 2021, också den med Franzén och Möller som huvudredaktörer.

– Att ständigt revidera, eller åberopa, äldre översiktsverk blir alltmer komplicerat med tidens gång. En punkt nås då det är klokast att börja om från början. Vi är många som tycker att den punkten är nådd, säger Anders Bergman, förläggare på Natur & Kultur.

Carin Franzén är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och Håkan Möller är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Övriga medverkande blir Anna Albrektson, Alexandra Borg, Carina Burman, Lars Burman, Thomas Götselius, Yvonne Leffler, Jesper Olsson, Johan Svedjedal, Paul Tenngart och Anna Williams.

HAG/EIC