Sjöhistoriska museet k-märker ytterligare två kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Det är segelfartyget Amber i Stockholm och ångfartyget Strand.

– Både Amber och Strand är fina exempel på fartyg som är mycket representativa för sin tid, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Under första halvan av 1900-talet fraktades mycket byggmaterial och jordbruksprodukter av bogserbåtar och segelfartyg i samma storlek som Amber och Strand. Amber gick som seglande lastfartyg med bland annat sten och cement fram till mitten av 60-talet, till en början endast för segel men sedan med hjälpmaskin. Strand som fortfarande har kvar sin ångmaskin i original har bland annat bogserat timmer till sågverken längs med Norrlandskusten under början av 1900-talet.

– Vi är både stolta och glada över att kunna presentera ytterligare två k-märkta fartyg. För museet är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. Möjligheten att få vara med ombord lockar varje år tusentals intresserade. De här fartygen är viktiga för en levande kustkultur. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta det maritima kulturarvet, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.

Läs mer om de nu k-märkta fartygen nedan. Mer information om andra k-märkta fartyg och om Sjöhistoriskas arbete med fartygsbevarande finns på museets hemsida, www.sjohistoriska.se.

Kontakt
Karolina Matts, intendent Sjöhistoriska museet, k-märkning av fartyg
E-post: karolina.matts@maritima.se
Telefon: 08 519 549 58| Mobil: 0768 56 55 42

Fredrik Blomqvist, intendent Sjöhistoriska museet, k-märkning av fritidsbåtar
E-post: fredrik.blomqvist@maritima.se
Telefon: 08 519 549 38 | Mobil: 0766 31 86 04

Kontakt för fartygen se nedan.

Fakta om de två senast k-märkta fartygen

bfb95cf10d8e3560_800x800arÅngbogseraren Strand med 30 hästkrafter sjösattes 1890 och byggdes av Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm. Fartyget byggdes för bogsering av timmer till sågverken på Norrlandskusten. Ett antal ägarbyten och namnbyten senare hamnade ångbogseraren under ca 20 års tid i Motala, då med namnet Wulf II. Det var sista gången som fartyget kördes i kommersiell trafik. 1975 lades ångbogseraren upp på Eriksberg i Göteborg. I slutet av 1980-talet renoverades fartyget, återfick namnet Strand och kördes som fritidsfartyg. Nu 2021 genomförs ytterligare en omfattande renovering av fartyget, denna gång av den ideella föreningen ångbogseraren Strand. Föreningens mål att är att driftsätta fartyget med ursprunglig ångmaskin från 1890 och ångpanna 1902. Ny hemmahamn ska bli Motala. Ångbogseraren Strand har kulturhistoriskt värde. Fartyget har en dokumenterad historik med tidiga fotografier där man kan följa de förändringar och anpassningar som skett med fartyget. Det finns ett stort kontinuitetsvärde och maskinhistoriskt värde då ångmaskinen finns kvar tillsammans med en över 110 år gammal panna. Skrovet är väsentligen oförändrat och föreningens ambition att driftsätta Strand med ångmaskin och ångpanna är hedervärt.
Kontaktperson: Magnus Lindelöf 0707622141

a41e0c6f6f1d668b_800x800arSegelfartyget Amber byggdes som seglande fraktfartyg och sjösattes 1911 på Vikens varv i Skåne. Fartyget är galeasriggat med ett jaktskrov i furu på ekspant. 1923 installeras den första motorn på 23 hkr och Amber klassas då om till segelfartyg med hjälpmotor, en klassning som ännu gäller, även om det nu sitter en större maskin installerad. Första hemmahamnen var på Ven. Sedan dess har fartyget haft följande hemmahamnar: Degerhamn, Stockholm, Mörbylånga, Ornö och sedan Stockholm igen. Från 1921 fram till 1957 gick fartyget i fraktfart först för Degerhamns kalkbruk och sedan Ölands cement AB. Verksamheten som fraktfartyg upphörde 1966 och Amber används som fritidsfartyg efter det. Segelfartyget Amber är 17,9 m långt och 6, 18 m brett och ligger idag vid Beckholmen i Stockholm. Segelfartyget Amber har kulturhistoriskt värde. Fartyget har en dokumenterad historik med ägarlängd och tidiga fotografier. Fartyget har under sin 110 år långa historia förändrats tämligen lite. Skrov och rigg är i stort oförändrade. Invändiga förändringar har genomförts för att anpassa fartyget till fritidsfartyg. Amber har ett stort kontinuitetsvärde framför allt som en av 1900-talets seglande fraktfartyg längs med de svenska kusterna.
Kontaktperson Tomas Nilsson 070288773

 Kristoffer Henrysson
Kommunikatör, Sjöhistoriska museet
08-519 549 32
kristoffer.henrysson@smtm.se

Sjöhistoriska museet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) tillsammans med Vasamuseet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet.

Museet är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling.