Ny antologi fyller kunskapslucka kring svenska bibliotek

Fram till nu har det saknats litteratur som med utgångspunkt i forskning ger en översiktlig bild av svenska bibliotek. Nu kommer en antologi med titeln Biblioteksgeografin, som fyller det tomrummet.
Biblioteksgeografin är en omfångsrik antologi med forskare såväl som professionsrepresentanter bland författarna. Till bidragsgivarna hör företrädare för i stort sett alla lärosäten som har biblioteks- och informationsvetenskap som disciplin. Boken har arbetats fram i akademisk anda med seminarier och kollegiala läsningar. Varje kapitelförfattare har givits en stor grad av frihet.

Antologin ger en vetenskaplig såväl som verksamhetsnära presentation av dels biblioteksväsendet, dels av biblioteksforskning. Boken presenterar både folk- och skolbibliotek, men även företagsbibliotek, sjukhusbibliotek, biblioteksmuséer, lärosätesbibliotek, nationalbibliotek, med flera.

Boken visar på mångfalden som ryms inom fältet akademiska och verksamhetsnära biblioteksstudier: innehållsligt, teoretiskt, metodologiskt såväl som stilistiskt. Det är vår förhoppning att boken ska fungera som en katalysator för nya monografi- och antologiprojekt samt inte minst stimulera studenter i deras akademiska skrivande. Boken syftar också till att stärka biblioteksfrågornas och biblioteksforskningens plats inom svensk kulturdebatt.

Boktitel: Biblioteksgeografin: en antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning (420 sidor)

Förlag: Studentlitteratur

Redaktörer: Johan Sundeen, docent i idé- och lärdomshistoria samt universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, Katarina Michnik, universitetsbibliotekarie vid Göteborgs universitet, och Roger Blomgren, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Boklansering

Högskolan i Borås bjuder tillsammans med förlaget Studentlitteratur in till boklansering
(både fysiskt och digitalt). Bibliotekschef Jonas Gilbert leder samtal med författarna.

Datum och tid: 26 april kl. 15:30–16:15 (med efterföljande frågestund och mingel)

Lokal: Sparbankssalen, Högskolan i Borås

Zoom-länk för deltagande digitalt: https://hb-se.zoom.us/j/64977148828

Kort intervju med Johan Sundeen

Kontaktpersoner

Johan Sundeen, docent, mobil: 0733 56 61 40; e-post: johan.sundeen@hb.se

Jonas Gilbert, bibliotekschef, mobil: 0701 84 72 89; e-post: jonas.gilbert@hb.se

Caroline Boussard, förläggare, tfn: 046-31 21 46; e-post: caroline.boussard@studentlitteratur.se

Presskontakt

Solveig Klug, kommunikatör, mobil: 0732-807578, e-post: solveig.klug@hb.se

För högupplösta bilder kontakta kommunikatör.

Läs mer

Fler pressmeddelanden från Högskolan i Borås


Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Högskolan i Borås har cirka 18 300 studenter och drygt 803 medarbetare, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås.

Vi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030. På Högskolan i Borås finns också Science Park Borås, Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan.