CAJSA WARGS KOKKONST

Anna Christina Warg, mer känd som Cajsa Warg, arbetade som husföreståndarinna, mamsell, i det Klinckowströmska hushållet i Stockholm. Hon utkom med sin kokbok Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber år 1755 på egen bekostnad. Den gavs ut i 14 upplagor och översattes till tre språk, bland dem tyska.

Varför blev Wargs kokbok så framgångsrik och än i dag är vittbekant medan övriga kokböcker från 1700-talet inte lyckades och sedermera föll i glömska?

I sökandet efter ett svar gör författaren jämförelser med tre andra samtida kokböcker skrivna av Susanna Egerin, Margareta Elzberg och Johan Winberg. För en djupare förståelse av böckernas innehåll delges även den kulturhistoria som råvarorna och livsmedlen bär på. Boken visar att kokböckerna inte uppstod ur ett vakuum, utan var bärare av en lång tids komplex gastronomisk historia.

Ett enkelt svar på Wargs framgång och popularitet kan inte ges men författaren pekar ut ett flertal faktorer som påverkat. Boken innehåller dessutom ett kapitel där recept ur Wargs kokbok tillagats i Forskningsrestaurangen på Umeå universitet.

Ulrica Söderlind är filosofie doktor i ekonomisk-historia och lektor i måltids- och restaurangvetenskap vid Umeå universitet.

Ulrica Söderlind:
Om föfattaren

ULRICA SÖDERLIND

Ulrica Söderlind är fil.dr. i ekonomisk historia från Stockholms universitet och arbetar i dag som forskare och lektor på Institutionen för kost-och måltidsvetenskap vid Umeå universitet. Hon har publicerat 80 vetenskapliga och populärvetenskapliga verk som sträcker sig över olika tidsepoker, geografiska områden och ämnesområden. Hon är medlem i Chaîne de Rotisseurs som Chef Rôtisseur, Best of Gastronomie som specialist för 1700-tals recept samt Svenska publicistklubben.

Cajsa Wargs kokkonst. Fyra gastronomer, mat, dryck och tillagning under svenskt 1700-tal
Universus Academic Press
Utkom 2022