LENNART NILSSON 100 ÅR! Gripsholms slott 6 juni – 4 september 2022

Kung Gustaf V (1950) och kronprins Carl Gustaf (1950). Foto: Lennart Nilsson.

Kung Gustaf V (1950) och kronprins Carl Gustaf (1950). Foto: Lennart Nilsson.

I år är det hundra år sedan Lennart Nilsson föddes, en av Sveriges mest kända fotografer såväl inom landet som internationellt. Hans verk omfattar allt från kungliga porträtt till reportage om livet i hans samtid och vetenskapliga bilder av människans inre.

Lennart Nilsson (1922–2017) började sin bana som reportagefotograf under 1940-talet. Genom åren kom han att arbeta för flera av dåtidens stora bildtidningar, bland andra svenska Se och Veckojournalen samt amerikanska Life. Arbetet förde honom över stora delar av världen, alltifrån Kongo till Ishavet.

I Statens porträttsamling ingår i dag drygt 50 verk av Lennart Nilsson. Inför utställningen Kungar i svart och vitt Gripsholms slott år 2006 skänkte han sju porträtt av Carl XVI Gustaf samt dennes farfar och farfarsfar. Fyra år senare kompletterades denna gåva med en större donation, bestående av 45 porträtt från 1950- till 1970-tal. Senare har enstaka gåvor och inköp tillkommit.

På utställningen Lennart Nilsson 100 år! visas ett urval av dessa, omkring 20 porträtt, främst av kungahus, kulturpersonligheter och politiker. Utställningen sammanfaller med att Statens porträttsamling i år fyller 200 år.

Axel Eriksson