LOTTEN VON KRAEMERS LITTERATURLIV

Lotten von Kraemer (1828–1912) levde ett märkvärdigt liv i litteraturens tjänst. Hon var en välbeställd ogift kvinna under det patriarkala 1800-talssamhällets slut som intresserade sig för tidens frågor och engagerade sig djupt i kvinnosaken. Hon var tidigt ute med att kräva rösträtt och gav sig in i kontroversiella religionsfrågor.

Hon skrev poesi och fick ta emot nedgörande kritik men fortsatte ändå. Det fick också konsekvenser för hennes privatliv som präglades av sjukdom och kärlekssorg.

Sin förmögenhet ville hon skänka åt litteraturen. Genom hennes testamente grundades Samfundet De Nio, där varannan ledamot ska vara kvinna och vars uppgift är att främja den svenska skönlitteraturen. Anna Williams presenterar här ett stycke hittills okänd kvinnohistoria.

Anna Williams är professor i litteraturvetenskap vid vid Uppsala universitet och ledamot i Samfundet De Nio. Hon har skrivit bland annat Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet och Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning.

Anna Williams
Diktarhjärtat. Lotten von Kraemers litteraturliv
Albert Bonniers Förlag
Utkom 2022