Petter Winge och hans värld. En boktryckare, bokhandlare och utgivare i 1700-talets Nyköping

Boktryckaren Petter Winge var en lokal medieprofil med egen boklåda där han sålde böcker och tidningar, oftast tryckta på eget tryckeri. När Nyköpings societet ville ha de nyaste sällskapsvisorna tryckte Petter Winge visorna i skillingtryck, gärna dryckesvisor och ibland först av alla.

Skillingtryck är namnet på enkla vistryck som producerats i Sverige under mer än 300 år. Visorna i trycken är av alla möjliga slag: psalmer, lyriska visor och skämtvisor liksom visor om nyheter, olyckor och brott. Den stora mängden är anonyma, ibland muntligt traderade texter, men det hände lika gärna att dikter av kända författare återgavs. På så sätt spreds kvalificerad svensk dikt till en bred publik.

Petter Winge var förstås inte den ende som tryckte visor åren omkring 1800, men frågan är varför hans skillingtryck innehöll så ovanligt många dryckesvisor och varifrån han fick texterna?

Christina Mattsson är folklorist och visforskare, tidigare bland annat styresman för Nordiska museet och mångårig medarbetare i radio och TV. Hon har utkommit med en rad böcker, däribland Juvelarian. Historien om Christina Nilssons smaragder,  Jobs keramik och textil. Lisbet Jobs och Gocken Jobs, två systrar – två konstnärskap och Blomsterbrodösen Elisabet Jobs.

Christina Mattsson:
Petter Winge och hans värld. En boktryckare, bokhandlare och utgivare i 1700-talets Nyköping
Votum Förlag
Utkom 2022