ARKITEKTEN ALFRED WEISSENBERG Sörmlands museum 19 november 2022 – 3 september 2023.

Alfred Weissenbergs bidrag i en arkitekttävling om en ny musikhögskolebyggnad i Stockholm. Akvarell (beskuren), 1948

Alfred Weissenbergs bidrag i en arkitekttävling om en ny musikhögskolebyggnad i Stockholm. Akvarell (beskuren), 1948

En ny utställning på Sörmlands museum handlar om arkitekten Alfred Weissenberg (1898–1977). Han var verksam som arkitekt och konstnär och bodde en stor del av sitt liv i Nyköping. Weissenberg var oerhört produktiv och ritade byggnader och inredningar i och omkring Köpenhamn och i Sörmland. Via en donation till Sörmlands museum finns hela Weissenbergs ritningsarkiv i museets samlingar.

Utställningen är den första som presenterar Alfred Weissenbergs livslånga arbete som arkitekt och konstnär i sin helhet. Den visar arkitektens material- och hantverkskunskap under början och mitten av 1900-talet och hur arkitekturen påverkades av samhällsutvecklingen och rådande trender.

Utställningen ger också en inblick i en judisk släkthistoria. Familjen, som kom från Tyskland till Sverige 1903, var verksam inom konfektion och textilindustri, men Alfred valde konst och arkitektur, som han studerade och utövade i först Stockholm och sedan Köpenhamn. I samband med den tyska ockupationen av Danmark blev det omöjligt för judar att bedriva verksamhet i landet och Alfred Weissenberg återvände till Sverige 1940.

Axel Eriksson