Sjukdomar slår hårdare mot koltrastar än vad som tidigare varit känt.

Fotograf: Hermann Knuewer

Fotograf: Hermann Knuewer

När vi människor är sjuka minskar vår aktivitet. Detta gäller också för vilda djur, men hittills har vi inte vetat hur länge den minskade aktiviteten håller i sig för djuren och vilka aktiviteter som påverkas. Ny forskning från Lunds universitet visar att fåglars aktivitet minskar i upp till tre veckor när de blir sjuka – något som faktiskt kan innebära skillnad mellan liv och död.  Forskarna mätte aktiviteten hos vilda koltrastar (Turdus merula) genom att studera fåglar som fått en simulerad bakterieinfektion för att stimulera deras immunförsvar. Trastarna jämfördes sedan med fåglar vars immunförsvar inte stimulerats. Fåglarnas aktivitet mättes i flera veckor med hjälp av toppmoderna miniatyrdataloggar.  – Vi fann att fåglarna som fick immunförsvaret stimulerat hade minskad aktivitet under tre veckor, vilket är mycket längre än vad vi förväntade oss. Vi kunde också se att de ”sjuka” koltrastarna slutade med sina aktiviteter nästan en timme tidigare på kvällarna jämfört med kontrollfåglarna, säger

Bild: Privat

Bild: Privat

Arne Hegemann, biolog vid Lunds universitet.  Tidigare har forskare antagit att effekter från ett utmanat immunförsvar bara tar en eller två dagar att slå in. Den nya studien visar att det tar mycket längre tid för återhämtning och att det påverkar aktivitetslängden per dag snarare än aktivitetsnivån under hela dagen.  – Först och främst är det viktigt att förstå vad som händer med vilda djur när de drabbas av sjukdom. Även milda åkommor och korta sjukdomsförlopp kan ha långtgående konsekvenser för djur, inte minst genom att det påverkar deras vardag, säger Arne Hegemann.  Om fåglarna sov eller bara satt stilla är okänt, men studien visar att sjuka fåglar går och lägger sig tidigare, precis som sjuka människor gör.  – Skillnaden är att när vi människor är sjuka och har symtom som feber, minskad aptit eller kroppssmärta, stannar vi kanske hemma en eller två dagar för att sedan återgå till det vanliga livet. Vilda djur har samma symtom men för dem blir konsekvenserna större. Om småfåglar blir sjuka och har 45 minuter mindre tid per dag att söka mat, kan det vara skillnaden mellan liv och död för både dem och deras ungar, säger Arne Hegemann.  Den vetenskapliga artikeln publiceras i tidskriften Proceedings of the Royal Society B, ”Immune challenge reduces daily activity period in free-living birds for three weeks”.

För mer information, kontakta:  Arne Hegemann  Biologiska institutionen, Lunds universitet  +46 729 96 58 03  arne.hegemann@biol.lu.se    Presskontakt  anders.ortegren@biol.lu.se  046 222 92 22