SVERIGES FÖRSTA E-POSTTERMINAL TILL TEKNISKA MUSEET

E-postterminalen. Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet

Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet

Fyrtio år efter att det allra första e-postmeddelandet togs emot i Sverige får nu den historiska e-postterminalen en plats i Tekniska museets samlingar. Föremålet, en Digital DECwriter III, överlämnas av telekomföretaget Enea den 19 oktober, under en öppen kväll med mingel och föreläsningar om internethistoria.

Det var denna e-postterminal som Björn Eriksen använde när han tog emot det första e-postmeddelandet till Sverige 1983 och sedan skrev ut meddelandet på. Ämnesraden på meddelandet löd ”Subject: Hello”, vilket också är namnet på den utställning på Tekniska museet som handlar om kommunikationsteknologins historia. E-postterminalen kommer att tillföras denna utställning.

– Det här är ett betydande föremål. Genom sin användning i samband med det första e-postmeddelandet till Sverige så symboliserar det skiftet till nya sätt att kommunicera via datorn med först e-post och senare via ett allmänt tillgängligt Internet. Tekniska museet har inte så många betydelsebärande föremål från detta skifte och vi är tacksamma för att Enea nu väljer att skänka detta föremål till våra samlingar, säger museets intendent Peter Du Rietz.

– Sverige är en av världens ledande digitala innovationshubbar och det är fantastiskt att denna historiska e-postterminal nu visas upp av museet, säger Stephanie Huf, chief marketing officer på Enea.

Donationen uppmärksammas med ett högtidligt överlämnande på plats på Tekniska museet under en öppen kväll med mingel och kortare föredrag av Måns Jonasson från Internetstiftelsen och Tekniska museets intendent Peter Du Rietz.

Axel Eriksson