Tord Ganelius- Matematiker av rang

Tord Ganelius född 23 maj 1925 i Stockholm, död 14 mars 2016 i Stockholm) var en svensk matematiker och professor emeritus. Han var ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien och styrelseledamot i Nobelstiftelsen från 1981 till 1989. Hans huvudsakliga forskningsintressen var holomorfa funktioner och approximationsteori. Utbildning och karriär:
Ganelius avlade sin doktorsexamen 1953 vid Stockholms Högskola ( Stockholms universitet sedan 1960) genom att presentera sin avhandling Sequences of Analytic Functions and Their Zeros.
Han var docent vid Lunds universitet 1953-56 och utnämndes 1957 till professor i matematik vid Göteborgs universitet, där han tjänstgjorde fram till 1981. Under denna tid var han dekanus för den naturvetenskapliga fakulteten två gånger, 1963-65 och 1977-80. 1972 invaldes han som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och 1981 utsågs han till ständig sekreterare, en befattning han innehade till 1989. Han var styrelseledamot i Nobelstiftelsen från 1981 till 1989, och varje oktober tillkännagav han Nobelpristagarna i fysik, kemi och ekonomiska vetenskaper.
Tord Ganelius har också varit gästprofessor vid University of Washington 1962, Cornell University 1967-68 och University of California, San Diego 1972-73. År 1966 publicerade Ganelius den svenskspråkiga matematikboken ”Introduktion till matematiken”, som sedan 2006 är tillgänglig online. Erhöll  Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band. År: 1987.

EIC