Lars Magnus Ericsson – En pionjär inom telekommunikation

Lars Magnus Ericsson, född den 5 maj 1846 i Värmskogs socken, Värmlands län, död den 17 december 1926 i Botkyrka i Stockholms län, var en framstående svensk uppfinnare och entreprenör som grundade telefonbolaget Telefonaktiebolaget LM Ericsson, numera Ericsson.
 Lars Magnus Ericsson var son till Erik Ericsson och Maria Jonsdotter och växte upp i en fattig men hårt arbetande familj. Vid 12 års ålder blev han faderlös och tvingades ta ansvar för sin egen framtid. Han arbetade bland annat som gruvarbetare och järnvägsarbetare innan han beslutade sig för att satsa på en karriär inom mekanik. arbetade som rallare och gruvarbetare, både i Sverige och Norge.  År 1867 flyttade familjen till  Stockholm och han tog arbete vid Öller & Co, som huvudsakligen tillverkade telegrafutrustning. Efter sex år (1873) fick han tack vare sina färdigheter stipendium för att fortsätta utbilda sig utomlands. Han åkte till  Schweitz och Tyskland; bland annat arbetade han hos Siemens och Halske.
 Efter att ha studerat mekanik i Tyskland och Schweiz, startade Lars Magnus Ericsson sin verksamhet i Stockholm 1876. I en liten 13 kvadratmeter stor verkstad på Drottninggatan 15, började han reparera telegrafapparater och utveckla egna telefoner. Hans telefoner var av högre kvalitet och billigare än de som fanns tillgängliga på marknaden.
 Ericsson var en innovativ entreprenör och hans företag växte snabbt. 1881 utsågs L.M. Ericsson & Co till huvudleverantör till den nybildade Telefonföreningen i Gävle. 1884 flyttade företaget till en nybyggd byggnad på Tulegatan 5 i Stockholm, som då var en av stadens utkanter.  Under 1880-talet utvecklade Lars Magnus Ericsson en ny telefonmodell med både mikrofon och högtalare, vilket var en stor framgång. 1900, tio år efter att Alexander Graham Bell fick patent på sin telefonapparat, hade Ericsson redan blivit en av de ledande telefonbolagen i Europa med nästan 1000 anställda och en produktion på 50 000 telefoner per år. 1896 omvandlade Lars Magnus Ericsson företaget till ett aktiebolag, och han behöll 900 av de 1000 aktierna. Vid 55 års ålder drog han sig tillbaka från ledningen av företaget, men fortsatte att vara aktiv inom telekommunikation fram till sin död. Lars Magnus Ericsson var en av de verkliga pionjärerna inom telekommunikation och hans arbete har haft en bestående inverkan på hur vi kommunicerar idag. Hans vision om att telefonin skulle vara tillgänglig för alla har utvecklats till vad vi idag känner som en global telekommunikationsindustri.

Lars Magnus Ericsson avled den 17 december 1926 i Hågelby gård i Botkyrka.Hågelby_2012b

EIC