Klimatsmarta konsumenter undersöks

 

– Det är ett mycket intressant test för alla de producenter och detaljister som vill bidra till en mer hållbar konsumtion, säger Malin Sundström, universitetslektor vid Högskolan i Borås och akademisk föreståndare vid SIIR- Swedish Institute for Innovative Retailing.

I Handelslabbet vid Högskolan i Borås undersöks om mer information om vilken miljöpåverkan ett plagg har också påverkar hur konsumenter väljer att handla. Professor Lisbeth Svengren Holm och universitetslektor Malin Sundström leder projektet vid Högskolan i Borås.

– Butiker har ingen information om produkters hållbarhetsgrad i dag. Därför vill vi se om information om plaggens påverkan på miljön påverkar kundens syn på plagget och varumärket, säger Lisbeth Svengren Holm.

Konsumenters sätt att välja i fokus

I försöken har man låtit konsumenter titta på skjortor, men också gett mer information om plaggens hållbarhetsgrad, innan de gör sitt val.

Genom detta försök hoppas man nå ett svar på om konsumenter är beredda att betala för mer miljövänliga produkter. Om svaret är ja, så finns kanske anledning för textilbranschen att titta på hur andra produkter miljömärks och klassificeras.

– Om du handlar ett kylskåp i dag får du ett index på energiförbrukning med mera. Samma sak skulle vara möjlig också för kläder.

Totalt kommer 90 personer att välja skjorta i Handelslabbet. Förutom varje försökpersons skjortval görs också intervjuer, för att få reda på hur konsumenten resonerat i sitt val. Resultaten kommer att analyseras under våren och kan leda till nya affärsmodeller för företag som vill bidra till en mer hållbar konsumtion. Detta är första delen i ett större projekt om kommunikation och hållbarhet gentemot konsumenter.

– Det är svårt att vara konsument om man vill köpa produkter som har liten negativ inverkan på miljön. Kunder behöver hjälp och den här undersökningen ska bidra till ny kunskap om hur hjälp i beslutsögonblicket kan utformas så att kunden känner sig säkrare, säger Malin Sundström.

Mer om undersökningen

I testet har Higgindex använts, ett verktyg för designers, framtaget av Sustainable Apparel Coalition, för att gradera plaggets påverkan på miljön i form av materialval, produktions-metoder, t ex spill och färgning, förpackning, användning (tvätt och strykning), och hur plagget kan återvinnas. I testet har man kunnat välja mellan åtta olika skjortor, olika design, olika kvaliteter, bomull och organisk bomull, från två olika märken; Eton och Tailorstore.

Om Handelslabbet

Handelslabbet är ett testlaboratorium och en del av SIIR-Swedish Institute for Innovative Retailing. Vid Handelslabbet bedrivs handelsforskning i nära samarbete med handelsrelaterade företag. Labbet ska bidra till en innovativ och hållbar handel, främst med fokus på hur tekniska och digitala lösningar kan designas för att stödja kunder i dess beslut och handlande. Projektet startade 2013.

Kontakt

Lisbeth Svengren Holm, professor, Institutionen Textilhögskolan vid Högskolan i Borås. Telefonnummer: 033-435 4231. Mobilnummer: 070-675 65 16.

Malin Sundström, universitetslektor, Institutionen Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås. Telefonnummer: 033-435 44 78. Mobilnummer: 073-230 59 34.

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 300 studenter och 680 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Erik Holmlund

Högskolan i Borås