Sjöhistoriska museet-Upplev vikingatiden på Birkamuseet

Den 17 maj invigs nya utställningen ”Plats för arkeologi” på Birkamuseet på Björkö i Mälaren.. Sjöhistoriska har varit med och tagit fram utställningen.fdb9wxc8kcwdvnnemdob

Sjöhistoriska, som är en del av Statens maritima museer, har under flera års tid tillsammans med olika samarbetspartners undersökt det vikingatida hamnområdet utanför Birka. Arkeologer har grävt i jorden och marinarkeologer har dykt i vattnet.

Projektet, som kallas ”Maritima Birka”, har gett oss en ny och fördjupad förståelse om hur hamnområdet utanför Birka kan ha sett ut, samt hur sjöfarten fungerade.

–  Undersökningarna har gett oss en inblick i vikingatidens samhälle, inte minst genom de föremål vi hittat, säger Nina Eklöf, tf. chef på arkeologienheten på Sjöhistoriska museet.

I undersökningarna har arkeologerna hittat ovanligt många träföremål. Bland annat ett litet träsvärd, träskedar och en ovanligt stor knävel, en typ av träföremål som använts i riggen till vikingatida båtar.

–  Det är ovanligt att hitta så välbevarade träföremål från vikingatiden. Tidigare har man ofta grävt på land, där träföremål inte bevarats väl, men vattnet i hamnen hjälper till att bevara träföremålen.

Några av de föremål som arkeologerna hittat lyfts fram i utställningen ”Plats för arkeologi”, där Sjöhistoriskas marinarkeologer varit medproducenter. Du kan också lära dig mer om några av föremålen i tre filmer som tagits fram av Sjöhistoriska. Filmerna visas på Birkamuseet, men finns även att hitta på Sjöhistoriskas webbplats.

Utställningen på Birkamuseet invigs lördag 17 maj. Under sommaren kommer även undersökningarna av Birkas hamn att fortsätta. Mellan 26 juli och 17 augusti kommer du ha chans att även möta Sjöhistoriskas marinarkeologer i fält.

Kontakt:

Nina Eklöf, tf. chef arkeologienheten 08 – 519 549 89 nina.eklof@maritima.se

Sjöhistoriska museet i Stockholm är ett statligt museum för handelssjöfart, marinarkeologi, fritidsbåtar, Östersjöfrågor och andra maritima teman. Tillsammans med Vasamuseet och Marinmuseum ingår vi i myndigheten Statens maritima museer. www.sjohistoriska.se

AxelEriksson