Återvinningsbara kläder möjliga genom svensk teknik

 

Världens första klädesplagg i återvunnen bomull har tagits fram i ett svenskt samarbete mellan textila företag. Det är ett unikt genombrott som kommer att få stor betydelse för det fortsatta arbetet med att ta fram nya, miljövänliga sätt att tillverka textil.

Framtidens kläder kommer att vara återvinningsbara. En solgul klänning som stickats av återvunnen bomull är det världsunika plagg som visar att det nu är möjligt att skapa ett kretslopp även av textila fibrer. I framtiden kommer textilier att vara fullt återvinningsbara och, precis som papper, bestå av en blandning av gamla och nya fibrer.

Genom en ny teknik, utvecklad på Kungliga Tekniska Högskolan och GreenHouse Labs, har man för första gången lyckats återvinna fibrer från bomullsplagg till perfekta, nya textilfibrer. Återvinningen innebär att fibrerna har vandrat genom den textila produktionskedjan på nytt för att sedan användas i tillverkning av nya textiler.

I och med det unika genombrottet öppnar sig en fantastisk möjlighet för Sverige att vara med att utveckla en helt ny och växande textilmarknad med nya företag och hållbara, miljövänliga tjänster och produkter. I takt med att världens befolkning växer ökar efterfrågan på basfibrer och bomullsproduktionen kommer inte att räcka till i framtiden. Därför innebär det tekniska genombrottet för återvinning av bomull oändliga möjligheter. Återvunnen textil är ett sätt att möta världens växande behov av textila basfibrer och i framtiden kommer man även att kunna göra fibrerna mer funktionella på ett miljövänligt sätt, som till exempel göra dem vattenavvisande.

I samband med återvinningen blir klänningen också ett närodlat plagg eftersom de nya fibrerna kommer från svensk skogsråvara/cellulosa.

Klänningen är ett samarbete mellan flera svenska bolag och organisationer: Re:newcell är det svenska bolaget som står bakom den grundläggande tekniken och innovationen som gör regenerering av textilfibrer möjlig. Wargön Innovation, som leder projektet att etablera ny tillverkande industri i Sverige med nya hållbara material baserade på skogsråvara. Svenskt Konstsilke gör garn av textilfibern. Smart Textiles, Textilhögskolan i Borås, har kardat fibrer, flatstickat tyg, designat och sytt plagget i sina verkstäder.

Klänningen kommer att visas upp under Almedalsveckan i Visby.

För mer information:

Re:newcell, Henrik Norlin, tfn 073- 98 98 895, henrik@girindus.se Wargön Innovation, Magnus Fransson, tfn 0763 371727, magnus.fransson@wargoninnovation.se Smart Textiles, Lena-Marie Jensen, tfn 033-435 4155, lena-marie.jensen@hb.se Svenskt konstsilke, Urban Olsson, tfn 033- 20 54 00 urban.olsson@sks-textile.com

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 300 studenter och 680 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode. Axel Erikssonmzob4qd0iyp3ua8sh1y0