Nationalmuseum lanserar filmer på teckenspråk

Som första konstmuseum i Sverige lanserar Nationalmuseum filmer på teckenspråk. Filmerna innehåller ett antal verk från samlingarna som visas i utställningen Highlights och går att se i museets app och på webbplatsen. Kulturministern uttalar sig positivt om Nationalmuseums satsning på att öka samlingarnas tillgänglighet.

Nationalmuseum har som första konstmuseum i Sverige tagit fram filmer på teckenspråk till ett par utvalda verk från samlingarna som visas i utställningen Highlights. Totalt är det sju filmer, en introduktionsfilm om Nationalmuseum och samlingarna, en introduktionsfilm till utställningen Highlights samt fem utvalda verk från samlingarna som visas i utställningen. Filmerna går att se i Nationalmuseums app och på museets webbplats.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth uttalar sig positivt om Nationalmuseums initiativ att öka tillgängligheten.

– Jag är mycket glad över att Nationalmuseum nu lanserar filmer på teckenspråk så att fler kan ta del av allt museet erbjuder. Behovet av ökad tillgänglighet är stort och det är ett viktigt arbete som hela tiden måste utvecklas. Filmerna är ett betydelsefullt steg på vägen i det arbetet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Teckenspråksfilmerna har tagits fram i samarbete med Teckenbro Media AB. Manuset översattes från skriven svenska till svenskt teckenspråk och spelades in Teckenbros studio. Företaget har tidigare jobbat med bland annat SVT, Riksteatern och Regeringen.  Filmerna följer de krav som Sveriges Dövas Riksförbund har tagit fram för att kvalitetssäkra teckenspråksfilmer. Sedan ett antal år tillbaka anordnar Nationalmuseum även visningar på teckenspråk och teckenspråkstolkade visningar.

Appen där filmerna går att se är gratis och finns för iPhone och Android. Den innehåller audioguider till både aktuella och tidigare utställningar med ett urval av verk som presenteras med bild, text och ljud. Till utställningen Highlights finns nu alltså även filmer på teckenspråk. Sök på Nationalmuseum@ i App Store och Google Play. Filmerna går även att se på www.nationalmuseum.se/teckensprakhighlights. Axel Erikssonxidwhs94sh9sufx6lp0y