Mölndal får ny konst- och kulturarena

Det tidigare gamla Pannhuset på området Forsåker är på väg att omvandlas till en arena för samtida konst och kultur under namnet Forsåker Byggnad 14. Den nya konsthallen invigs den 19 september med två utställningar som ingår i Göteborgs Internationella Konstbiennals satellitprogram GIBCA Extended.

Forsåker Byggnad 14 har tillkommit för att fylla ett tomrum och med ambitiösa utställningar, musikevenemang och oväntade möten vill Forsåker Byggnad 14 bli en viktig arena i Mölndal samt på den nationella scenen för samtidskonst och kultur.

– Det gläder oss att vi redan nu kan erbjuda en ny kulturarena i det som skall bli Mölndals nya stadsdel och som kopplar samman innerstaden med Kvarnbyn. För oss är det ett första steg i vår strävan att kunna erbjuda en eller flera permanenta utställningsplatser i Forsåker. Samtidigt kan vi under den tid utställningen pågår välkomna besökare som annars inte har möjlighet att komma in på det gamla fabriksområdet, säger Anders Ohlsson, VD för Mölndala Fastighets AB

Initiativtagare och ansvarig för verksamheten är Mats Jansson, nyligen anställd som kulturkonsulent på Mölndals stad. Mats Jansson har producerat en rad internationella konst- och konsthantverksutställningar som frilansande curator och projektledare.

Området och byggnaden är unik och bär på många möjligheter. Ambitionen är att våra utställningar och arrangemang skall utgöra kärnan i vad som är relevant för vår tid. Och att många blir delaktiga i verksamheten. Vi vill göra gränsöverskridande utställningar, presentera verk och evenemang som berör, påverkar, inspirerar, engagerar och gör publiken nyfiken på mer, säger Mats Jansson.

Vi planerar också för nätverksbyggande projekt med andra platser i världen. Det internationella perspektivet spelar en stor roll för förståelsen av den tid och kultur vi lever i. Byggnaden och området som nu är i omvandling är med sina bevarade gamla fabriksbyggnader en spännande plats som bär på många berättelser. Livsöden som bär in i vår tid och vidare in i framtiden. Området som helhet speglar både, dåtid, nutid och framtid. Allt på en gång. Det vill vi ta fasta på.

Invigningen den 19 september öppnar med två utställningar, nothing dessolve(s) to, samt Spår av ansikten. Deltagande konstnärer, nothing desolve(s) to: Carmen Olsson, japansk bhutodans, Dan Fröberg, ljudkonst, Åsa Herrgård, skulptör. Ansikten: Amalia Kenamets, textilkonst. Utställningarna pågår till den 25 oktober.

Bildtext:

Forsåker Byggnad 14 skall bli ett rum för oväntade möten och sinnliga upplevelser. Ungt och oprövat mot det igenkända och etablerade, säger Mats Jansson, nyanställd kulturkonsulent för Mölndals Stad och ansvarig för den nya konsthallen. Foto: Johan Dahlquist.

Axel Eriksson