Verner von Heidenstam får fler nyanser genom okända dagböcker

Kate Bangs borttappade dagböcker har donerats till Stiftelsen Övralid och Martin Kylhammar, professor vid Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet, har fått förtroendet att arbeta med dem. Dagböckerna skildrar Kate Bangs och Verner von Heidenstams vardagsliv under 20-talet år och dag för dag kan man följa Nobelpristagarparets öden och äventyr. Tillsammans med Heidenstams brev och privata bilder som också ingår i donationen målas en ny bild fram av nationalskalden.

Det sensationella materialet omfattar omkring 1 000 sidor och har fram till för några månader sedan stått gömda på en vind i Danmark. Det är Kate Bangs barnbarn som nu gett Martin Kylhammar tillgång till materialet.

– Det finns så mycket fördomar om Heidenstam så man baxnar. Med det här materialet kommer man honom riktigt nära honom som människa där han skriver om sin kärlek, längtan, rädsla, döden. Man får en inblick i vad som skedde bakom den välregisserade offentliga ytan och får följa med in i vardagslivet. Och Kate, som överhuvudtaget inte är känd, visar sig vara en självständig och klok människa med integritet och som också hade inflytande på dåtidens kulturliv, säger Martin Kylhammar.

Martin Kylhammar har under många år forskat om och skrivit flera böcker om Heidenstam och hans tid.  Han är också styrelseledamot i Stiftelsen Övralid, som stödjer humanistisk forskning och som varje år delar ut ett av Sveriges största litteraturpris, Övralidspriset.

Bilden: De här fotografierna bar Kate Bang alltid med sig. Bilden av henne själv är tagen när hon är 24 år och samma år som hon träffar Verner von Heidenstam. På fotografiet av paret är också den älskade schäfern Vaps.

Läs mer: Heidenstam i nytt ljus genom Kate Bangs hemliga dagböcker

Välkommen att lyssna

Martin Kylhammar kommer att presentera sitt forskningsprojekt under rubriken ”Vardagsliv  på Övralid: Bangs borttappade berättelser” vid Övralidseftermiddagen som äger rum i Linköping fredag den 16 oktober 2015. Det är ett samarrangemang mellan Stiftelsen Övralid och Linköpings universitet.Samtidigt kommer författarna Lars Andersson och Ulf Peter Hallberg att tala om Selma Lagerlöfs Mårbacka respektive flanörernas Paris och Hans Lundgren står tillsammans med sin ensemble ur Östgöta Kammarkör för musiken. För mer information om Övralidseftermiddagen, se bifogat programblad.

Tid:  Fredag den 16 oktober klockan 15-18.

Plats: Missionskyrkan i Linköping.

Kontaktuppgifter

Martin Kylhammar
013-28 22 16, 070-3211027
martin.kylhammar@liu.se

Pressmeddelandet skickat av:
Anna Valentinsson
Kommunikatör, Linköpings universitet
www.liu.se
013-28 46 86, anna.valentinsson@liu.se

Axel Eriksson

af6c61c3bfd58df3_800x800ar