FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA SAMLAR IN MINNEN AV FÖRINTELSEN

Forum för levande historia har påbörjat en landsomfattande insamling av minnen kopplade till Förintelsen med anknytning till Sverige. Främst vänder de sig till de överlevande, deras barn och barnbarn som bär på en berättelse om Förintelsen.

På uppdrag av regeringen samlar Forum för levande historia just nu in vittnesmål, brevväxlingar, dagböcker, personliga berättelser, fotografier eller föremål med anknytning till Sverige. Material som berör personer eller grupper med erfarenhet av propaganda, förtryck, terror eller förföljelser under den nazityska perioden 1933–1945.

– Vi samlar in tidigare okända minnen som en del i arbetet med att bygga upp en kunskapskälla till det nya ”Sveriges museum om Förintelsen” som öppnar nästa år. Det är en insamling för framtiden av unika vittnesmål och berättelser från hela landet, som vi hoppas många kommer att kunna ta del av, säger Caroline Källner, tillförordnad överintendent.

Det insamlade materialet kommer att lämnas över till Statens historiska museer och införlivas i de samlingar som det nya museet ska förvalta. Materialet kommer även att ligga till grund för en framtida publik verksamhet och ställas till forskningens förfogande.

Vid sidan om insamlingen kommer en inventering att göras av statliga, offentliga och privata arkiv och föremålssamlingar i syfte att få en överblick över redan insamlat material med koppling till Förintelsen. Forum för levande historia kommer inte att samla in andra institutioners föremål eller dokument.

Axel Eriksson