Skräddarsytt- Vasamuseet 16 mars – juni 2022

Anna Silwerulv i skräddarverkstaden. Foto: Catrin Rising

Anna Silwerulv i skräddarverkstaden. Foto: Catrin Rising

I den nya levande utställningen Skräddarsytt återskapar Vasamuseets forskningsteam dräkter live inför publik. Dräkterna kommer från två personer som seglade med Vasa. Utställningen är baserad på ett pågående forskningsprojekt kring Vasamuseets dräktsamling, som är en av de största samlingarna i världen av textil och läder från vanliga människors kläder och skor från det tidiga 1600-talet.

Under våren 2022 kan Vasamuseets besökare kliva rakt in i en skräddarstuga från 1600-talet och följa arbetet med att återskapa dräkter till två personer som var ombord på Vasa när hon sjönk den 10 augusti 1628. De har fått namnen Beata och Baltzar och dräkterna återskapas efter fragment av kläder som hittats på skeppet. Deras kläder är en del av museets unika samling av dräktmaterial, som består av över 12 000 fragment av textil och läder och utgör den föremålsgrupp från skeppet som inte tidigare analyserats på djupet.

Skräddarsytt är en ny typ av utställning där besökaren i realtid kommer att kunna följa forskningen i praktiken. Idén är att visualisera hur folk var klädda 1628 och ge besökare en känsla för människorna ombord på Vasa, men också att visa hur forskningsprocessen kring skeppet går till, berättar Anna Silwerulv, dräkt- och textilhistoriker på Vasamuseet samt projektledare för utställningen.

– Vi kommer att kunna visa och berätta hur de två såg ut, vad de hade på sig och i förlängningen få veta mer om de människor som levde på Vasas tid. Kläderna berättar om vilken klass de tillhört, vilka material de haft råd med och ger flera ledtrådar till hur deras livsvillkor var, fortsätter Silwerulv.

I skräddarstugan, där besökarna får se hur Beatas och Baltzars kläder återskapas, visar Vasamuseets forskare hur hantverksprocessen gick till. Verkstaden som byggts upp har skapats med utgångspunkt i 1600-talsmålningar och kläderna sys med historiskt korrekt material och med traditionella hantverksmetoder. Forskarna som arbetar på plats kommer själva att vara tidsenligt klädda. Vasamuseets besökare har möjlighet att ställa frågor direkt till forskarna om hantverket, kläderna och forskningsprocessen.

– Vi vet ännu inte så mycket om vanliga människors kläder under Vasas tid eftersom endast få plagg, eller avbildningar av plagg, finns bevarade. Det som finns bevarat från den här tiden är till allra största delen från kungligheter och adel. Kläder säger mycket om en människa, vare sig det är ett medvetet val eller inte. Kläderna är ett värdefullt källmaterial för att förstå både personen som bar dem och det kulturella sammanhanget, berättar Anna Silwerulv.

Utställningen Skräddarsytt och skräddarstugan är bemannad varje vardagseftermiddag mellan klockan 13 och 16.

Axel Eriksson