UTSTÄLLNINGSPLANERNA PÅ UPPÅKRAS SKATTKAMMARE FÖRVERKLIGAS

Fynd från Uppåkra. Foto: Lunds universitet

Fynd från Uppåkra. Foto: Lunds universitet

Tack vare en donation på drygt åtta miljoner kronor från Crafoordska stiftelsen kan de trångbodda järnåldersfynden från Uppåkra äntligen få en utställning som motsvarar den storhet de minner om.

– Det här är den största donationen i Historiska museets historia, och nu ska vi förvalta det förtroendet genom att ge Uppåkrafynden sin rätta inramning, säger Per Karsten, chef för Historiska museet vid Lunds universitet.

Uppåkra strax söder om Lund har visat sig hysa Nordeuropas största och mest långlivade järnåldersbebyggelse – ett religiöst, politiskt och ekonomiskt centrum som varade från 100 år före Kristi födelse fram till slutet av 900-talet.

Sedan grävningarna inleddes har över 20 000 fynd hittats: föremål av guld, silver och brons som berättar om avancerad metallurgi, hantverk och konstnärlig briljans.

– Det är ett unikt kulturarv, ett slags riksarkiv för järnåldern. Och vi vet att det kommer att upptäckas ännu fler alldeles enastående fynd, säger Karsten.

I Uppåkras djupa lagerföljd kan forskarna avläsa inte bara platsens historia, utan också Skånes och Skandinaviens, år för år. Här finns information inlagrad om kontaktvägar och plötsliga och dramatiska klimatförändringar. Ny teknik och moderna analysverktyg ger möjligheter att möta järnålderns människor och djur på helt nya sätt genom de DNA-spår de lämnat efter sig i avfall och på föremål. Hur de såg ut och var de kom ifrån är frågor som nu äntligen kommer att avslöjas.

Crafoordska stiftelsen är även en av donatorerna till utgrävningsprojektet ”Hallen på Höjden– dynastiers residens och domän”, som leds av Mats Roslund på Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet.

Museet  planerar rockad där översta våningens utställningar flyttas och frigör rum för järnåldern. Den nya järnåldersvåningen kommer att ha 235 kvadratmeter utställningsyta istället för dagens 70, och där kommer nya fynd från projektet ”Hallen på Höjden” kunna ställas ut.

–  Tack vare donationen får fynden från Uppåkra och Skåne sin värdiga och perfekta framtida exponering i en kraftigt utökad basutställning. Man skulle kunna säga att utgrävningarna ges evigt liv, säger museichefen Per Karsten.

Den nya järnåldersutställningen ”Uppåkras skattkammare” kommer förhoppningsvis att stå klar under 2025.

Axel Eriksson