ROMANTIK OCH TRAGIK I SKUGGAN AV TRONEN

Jacquette Gyldenstolpe föddes 1797 med guldsked i mun och bars till dopet av ingen mindre än Gustav IV Adolf. Hennes högadliga familj lyste i societeten, umgicks med de kungliga och anordnade magnifika tillställningar för sina gäster på sagoslottet Finspång. Den vackra Jacquette levde ett liv som andra bara kunde drömma om.

Men så en dag fick prins Oscar, ende sonen till den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte – Sveriges kronprins ögonen – på henne. Det blev startskottet till ett händelseförlopp som för alltid kom att förändra Jacquettes och hennes familjs liv, ett drama som utspelade sig mot fonden av det tidiga 1800-talets omvälvande händelser: finska kriget, revolten mot Gustav IV Adolf, valet av en fransk marskalk till svensk kung. Genom hennes egna ord och andras vittnesmål träder en levande bild av Jacquette fram – inte någon schablonartad femme fatale utan en kvinna med ovanligt stark självkänsla, samtidigt sårbar och impulsiv.

Parallellt med Jacquettes historia får läsaren följa hittebarnet Oscaras märkliga liv, från att hon upptäcktes övergiven i en trappuppgång till att hon blev hertiginnan av Sagans förtrogna väninna. Vem var Oscara egentligen? Hur hängde hennes öde ihop med Jacquettes? I denna bok presenteras tidigare okänd dokumentation som kastar nytt ljus över ett gåtfullt människoöde.

Anna-Lena Berg har en bakgrund som veterinär och forskare i patologi.

Anna-Lena Berg:
Jacquette Gyldenstolpe. Romantik och tragik i skuggan av tronen
Santérus Förlag
Utkom 2022