EN NY MUSEIDEFINITION ÄR BESLUTAD

Nu finns en ny internationell definition av vad ett museum är. På International Council of Museum, ICOM:s världskongress i Prag klubbade medlemmarna igenom den nya museidefinitionen.

– Museerna ska i sin verksamhet vara hållbara över tid och stå pall för tillfälliga trender och debatter, precis som med deras samlingar. Det är väldigt viktigt att världens museer enats om den här definitionen, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för organisationen Sveriges Museer.

Den nya definitionen trycker extra på att jobba med insamling och museernas kontakter med det omgivande samhället. Museidefinitionen påverkar hur museer i hela världen ser på sin verksamhet och hur museerna förväntar sig att bli behandlade av beslutsfattare och politiker.

Den nya museidefinitionen:

A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.

Museidefenitionen är det som beskriver vad ett museum är och vad museets uppdrag och roll är i samhället. Det har varit en mångårig och global, delvis svår process som nu är avslutad. Medlemmar i museernas världsorganisation ICOM har under tre år intensivt arbetat med att diskutera och förankra innehållet och innebörden av den nya definitionen.

Axel Eriksson