ALLMOGEMÅLAREN JONAS HERTMAN

För att förstå en specifik folkkonst, som den i Hälsingland, måste man som forskare gå hela vägen tillbaka till källorna och granska de mänskliga realiteterna i dess konkreta historiska sammanhang. Maj-Britt Andersson har gjort detta, uppsökt Jonas Hertmans (1755–1804) alla bevarade alster där de finns bevarade, helst utan ”förbättringar”. Här återfinns Hertmans konstverk/målningar i Hälsingegårdarnas rumskonst.

Den enda byggnad som i dag finns kvar där alla rum har vägg- och takdekor bevarad efter Jonas Hertman är Bollnässtugan på Skansen i Stockholm. Där målade, signerade och daterade Hertman dem 1786. Här kan man studera hans beundransvärda teknik och förmåga med de motiv han använde och återkom till. Hertman var samtidigt målare, urmakare och hemmans ägare.

Maj-Britt Andersson tecknar målaren Jonas Hertmans livsgärning ingående och med öppen blick. Det blir en egenartad och nydanande rumsgestaltning med en repertoar av motiv från stilkonsten, målarens eget ärende och den speciella karisma som strålade ut från de skapade miljöerna.

Maj-Britt Andersson är konsthistoriker och författare. Hon har tidigare utkommit med bland annat Husbibeln. Möten med gårdar, Allmogemålaren Anders Ädel och Till gårdens prydnad. Om hälsingegårdars utsmyckning.

Maj-Britt Andersson:
Allmogemålaren Jonas Hertman
Carlsson Bokförlag
Utkom 2022