SISTA SIDENVÄVERIET ÄR ÅRETS ARBETSLIVSMUSEUM.

Lärlingar och handledare på sidenväveriet. Foto: K. A. Almgren sidenväveri & museum

Lärlingar och handledare på sidenväveriet. Foto: K. A. Almgren sidenväveri & museum

I dag tillverkas nästan ingen textil i Sverige längre, men på K. A. Almgren sidenväveri & museum går maskinerna fortfarande varma. Nu utnämns sidenväveriet på Södermalm till Årets Arbetslivsmuseum 2024.

K. A. Almgren sidenväveri & museum i Stockholm är Nordens enda kvarvarande aktiva sidenväveri. Här vävs sidentyger och band på originalmaskiner i sin ursprungliga fabriksmiljö från 1860-talet. Det är också en plats för utställningar och program där samtid och historia möts. Det mångåriga och gedigna arbetet med att lyfta fram kvinnors arbetsliv samt museets pedagogiska arbete är ett av många skäl till att K. A. Almgren sidenväveri & museum nu får utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum.

– Vi känner oss glada och hedrade! För några år sedan påbörjade vi ett långsiktigt utvecklingsarbete här på sidenväveriet. Vi ville lyfta fram kvinnorna inom textilindustrin, ta fram nyskapande pedagogiska program för skolan och inte minst säkerställa att kunskapen att väva vid de gamla jacquardvävstolarna levde vidare. Nu har vi kommit långt i detta arbete och att tilldelas denna fina utmärkelse betyder jättemycket för oss, säger museichefen Anna Hedtjärn Wester.

Bakom priset Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Sjöhistoriska museet , Järnvägsmuseet och Statens försvarshistoriska museer. Juryns motivering lyder:

”Mitt i huvudstaden återfinns denna unika textilindustrimiljö från 1800-talet. Med avstamp i kvinnors arbete och villkor sammanför K. A. Almgrens sidenväveri & museum historiska hantverkskunskaper med moderna frågeställningar och möjliggör för generationsöverskridande utbyte av kunskap. Från berättelser om den lilla silkesmasken till en lekfull ingång i programmering och datalogisk kunskap går förmedlingen och bevarandet av kunskap och hantverk som en röd tråd genom verksamheten. I utställningar och skolsamverkan belyses dagsaktuella frågor och dåtid, nutid och framtid knyts samman.”

Sidenväveriet startade redan 1833, före industrialismens genombrott i Sverige, och dess historia belyser svensk textilindustris olika faser och utmaningar ända in i vår egen tid. Sidenväveriet har i alla år varit en kvinnoarbetsplats och har genom tiderna samlat en mängd yrkesroller såsom väverskor, varperskor, spolerskor och franserskor.

På sidenväveriet får besökarna kunskap om textil- och klädindustrins roll i såväl Stockholms historia som i det moderna samhällets framväxt. Här står kvinnornas medverkan i denna utveckling i fokus. Museet verkar även för en mer hållbar global textil- och klädindustri.

Bland de nominerade arbetslivsmuseerna fanns även dessa med i slutomgången: Bogserbåten s/s Herbert i Alingsås och Museispårvägen Malmköping – MUMA.

Årets arbetslivsmuseum
2023: Loos koboltgruva
2022: Karmansbo Bruksmiljö
2021: Frövifors Pappersbruksmuseum
2020: Statarmuseet i Skåne
2019: The Glass Factory – Glasmuseet i Boda
2018: Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
2017: Svenska Skoindustrimuseet
2016: Gotlandståget
2014: Borgquistska hattmuseet
2013: Ångaren Trafik
2012: Qvarnstensgruvan i Lugnås
2011: Jädraås-Tallås Järnväg
2010: Skebobruks Museum

Axel Eriksson