GÖTEBORGSUTSTÄLLNINGEN 1923-100ÅR.

Göteborgsutställningen 1923 var ett storslaget projekt, väl anslutet till traditionen av stora nationella utställningar. Det egna landets framgångar och specialiteter presenterades vid den här tiden i många länder. I Göteborg hade man både 1871 och 1891 arrangerat betydande utställningar. Nya byggnader uppfördes, områden planerades. År 1923 hade Göteborg omkring 230 000 invånare.

Författaren tecknar en bred bakgrund till de ekonomiska, socialpolitiska och andra förhållanden som då rådde. Särskilt går Olle Edström in på den vikt som lades vid just musiken under den stora utställningen. Han berättar om tankarna bakom, och om de musiker, kompositörer, föreningar och artister som knöts till utställningen. Kända namn som Wilhelm Stenhammar och Ture Rangström blev viktiga komponenter. Konserter gavs. Körer, symfoniorkester, enskilda populära och klassiska musiker framträdde.

Olle Edström, professor emeritus i musikvetenskap vid Göteborgs universitet och författare till ”Kors vad det vimlar…” Lasse Dahlquists schlager & Gunnar Bohmans visor samt en rad böcker om Duke Ellington och Evert Taube med flera.

Olle Edström:
Göteborgsutställningen 1923 – en berättelse om sång och musik
Carlsson Bokförlag
Utkom 2024